【มาตรการป้องกันการติดเชื้อ coronavirus สายพันธ์ใหม่ (โควิด-19)】