วิธีการขึ้นรถโดยสารประจำทาง

  1. รอรถโดยสารประจำทางที่ป้ายรถประจำทาง
  2. ยืนยันจุดหมายปลายทางอีกครั้งเมื่อรถโดยสารประจำทางมาถึง
  3. กรุณาขึ้นรถโดยใช้ประตูตรงกลางตัวรถ
  4. รับตั๋วแสดงสถานที่ที่ขึ้นที่บริเวณทางเข้า
  5. ภายในรถโดยสารประจำทาง...
  6. ค่าโดยสารและป้ายต่อไปจะถูกแสดงไว้ที่หน้าจอทางด้านหน้าของรถประจำทาง
  7. เมื่อจุดหมายปลายทางของคุณถูกประกาศและแสดงชื่อขึ้นบนหน้าจอที่ด้านหน้าของรถ กดปุ่มจอดรถที่อยู่ใกล้ที่สุด
  8. จ่ายค่าโดยสารก่อนที่จะลงจากรถ
  9. ลงจากรถโดยใช้ประตูทางด้านหน้าของตัวรถ

วิธีการขึ้นรถโดยสารประจำทาง

Mt.Fuji Explorerคู่มือการท่องเที่ยวภูเขาไฟฟูจิที่สมบูรณ์แบบ มีการแสดงภาพยนตร์สั้น ๆ
เกี่ยวกับวิธีการและสถานที่ในการขึ้นรถด่วนประจำทางจากสถานีชินจูกุมาที่สถานีคะวะงุชิโกะ

การท่องเที่ยวภูเขาไฟฟูจิ ∼ จะไปภูเขาไฟฟูจิได้อย่างไร? ∼ เริ่มต้นที่ชินจูกุ
∼ สถานีรถโดยสาร ∼ สถานีคะวะงุชิโกะ

บทอื่น ๆ