รถประจำทางเรโทร / รถประจำทางออมนิ

แผนที่เส้นทางการเดินรถ

รถประจำทางเรโทร/รถประจำทางออมนิ แผนที่เส้นทางการเดินรถ

คุณต้องการจะชื่นชมทัศนียภาพของภูเขาไฟฟูจิและ
แม่น้ำจากรถบัสที่มีความน่ารักและมีสไตล์อย่างไร

รถจะเดินทางออกจากสถานีคะวะงุชิโกะทุก ๆ 15 นาที เดินทางไปรอบ ๆ
ไม่ใช่แค่แม่น้ำคาวางุชิและแม่น้ำซาอิ แต่ยังท่องเที่ยวไปยังสถานที่อื่น ๆ
เช่น ทางขึ้นเขาคาชิคาชิยามะ, เรือท่องเที่ยวแม่น้ำคาวางุชิ, ป่ากล่องดนตรี,
พิพิธภัณฑ์แม่น้ำคาวางุชิ, แม่น้ำซาอิ อิยาชิโนะซาโตะด้วย

คุณสามารถซื้อคูปองไม่จำกัดจำนวนรอบในช่วงเวลา 2 วันได้ด้วย

รถท่องเที่ยวคะวะงุชิโกะ 'สายสีแดง' - ตารางเวลา

เดินทางไปคะวะงุชิโกะ ไชเซ็น เซคัทสึกัง

ดูตารางเวลาของเส้นทางกลับกัน

!!ข้อควรระวัง!! ◎กรุณาเข้าใจว่ารถอาจมีการล่าช้าเกิดขึ้นได้เนื่องจากการจราจรติดขัด

 • 9.00 - 11.00 น.
 • 12.00 - 14.00 น.
 • 15.00 - 17.00 น.
 ป้ายรถประจำทาง            
1สถานีคะวะงุชิโกะ9.00 น.9.15 น.9.30 น.9.45 น.10.00 น.10.15 น.10.30 น.10.45 น.11.00 น.11.15 น.11.30 น.11.45 น.
2ที่ทำการชุมชน9.03 น.9.18 น.9.33 น.9.48 น.10.03 น.10.18 น.10.33 น.10.48 น.11.03 น.11.18 น.11.33 น.11.48 น.
3chigasaki9.04 น.9.19 น.9.34 น.9.49 น.10.04 น.10.19 น.10.34 น.10.49 น.11.04 น.11.19 น.11.34 น.11.49 น.
4ogi9.04 น.9.20 น.9.35 น.9.50 น.10.04 น.10.20 น.10.35 น.10.50 น.11.04 น.11.20 น.11.35 น.11.50 น.
5อาคารแสดงสมุนไพรคะวะงุชิโกะ9.07 น.9.22 น.9.37 น.9.52 น.10.07 น.10.22 น.10.37 น.10.52 น.11.07 น.11.22 น.11.37 น.11.52 น.
6พิพิธภัณฑ์อัญมณียามานาชิ9.08 น.9.23 น.9.38 น.9.53 น.10.08 น.10.23 น.10.38 น.10.53 น.11.08 น.11.23 น.11.38 น.11.53 น.
7Fuji Lake Hotel9.08 น.9.23 น.9.38 น.9.54 น.10.08 น.10.23 น.10.38 น.10.54 น.11.08 น.11.23 น.11.38 น.11.54 น.
8หมู่บ้านออนเซ็น ฟูนัทสึ-ฮามะ9.09 น.9.24 น.9.39 น.9.54 น.10.09 น.10.24 น.10.39 น.10.54 น.11.09 น.11.24 น.11.39 น.11.54 น.
9ที่ทำการเรือท่องเที่ยว/โรพเวย์9.11 น.9.26 น.9.41 น.9.56 น.10.11 น.10.26 น.10.41 น.10.56 น.11.11 น.11.26 น.11.41 น.11.56 น.
10Azagawa9.13 น.9.28 น.9.43 น.9.58 น.10.13 น.10.28 น.10.43 น.10.58 น.11.13 น.11.28 น.11.43 น.11.58 น.
11หมู่บ้านออนเซ็น อาซากาวะ9.14 น.9.29 น.9.44 น.9.59 น.10.14 น.10.29 น.10.44 น.10.59 น.11.14 น.11.29 น.11.44 น.11.59 น.
12จุดชมวิวของซากาซะ-ฟูจิ
(เงาสะท้อนของภูเขาไฟฟูจิในแม่น้ำ)
9.15 น.9.30 น.9.45 น.10.00 น.10.15 น.10.30 น.10.45 น.11.00 น.11.15 น.11.30 น.11.45 น.12.00 น.
13โคซันเท อูบุยะ9.16 น.9.31 น.9.46 น.10.01 น.10.16 น.10.31 น.10.46 น.11.01 น.11.16 น.11.31 น.11.46 น.12.01 น.
14พิพิธภัณฑ์ศิลปะคะวะงุชิโกะ9.18 น.9.33 น.9.48 น.10.03 น.10.18 น.10.33 น.10.48 น.11.03 น.11.18 น.11.33 น.11.48 น.12.03 น.
15พิพิธภัณฑ์ป่าดนตรีคะวะงุชิโกะ9.19 น.9.34 น.9.49 น.10.04 น.10.19 น.10.34 น.10.49 น.11.04 น.11.19 น.11.34 น.11.49 น.12.04 น.
16โรงภาพยนตร์คะวะงุชิโกะ ซารุมาวาชิ(การแสดงลิง)/
พิพิธภัณฑ์ศิลปะโคโนะฮานะ
9.20 น.9.35 น.9.50 น.10.05 น.10.20 น.10.35 น.10.50 น.11.05 น.11.20 น.11.35 น.11.50 น.12.05 น.
17พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิทชิกุ คุโบตะ9.21 น.9.36 น.9.51 น.10.06 น.10.21 น.10.36 น.10.51 น.11.06 น.11.21 น.11.36 น.11.51 น.12.06 น.
18รีสอร์ทซันนิเดะ/ที่ทำการสวนสาธารณะนางาซากิ9.23 น.9.38 น.9.53 น.10.08 น.10.23 น.10.38 น.10.53 น.11.08 น.11.23 น.11.38 น.11.53 น.12.08 น.
19Kitahamaso9.24 น.9.39 น.9.54 น.10.09 น.10.24 น.10.39 น.10.54 น.11.09 น.11.24 น.11.39 น.11.54 น.12.09 น.
20คะวะงุชิโกะ ไชเซ็น เซคัทสึ-กัง
(ศูนย์สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ)
9.27 น.9.42 น.9.57 น.10.12 น.10.27 น.10.42 น.10.57 น.11.12 น.11.27 น.11.42 น.11.57 น.12.12 น.

เดินทางไปสถานีคะวะงุชิโกะ

ดูตารางเวลาของเส้นทางกลับกัน

 • 9.00 - 12.00 น.
 • 12.00 - 15.00 น.
 • 15.00 - 18.00 น.
 ป้ายรถประจำทาง            
20คะวะงุชิโกะ ไชเซ็น เซคัทสึ-กัง
(ศูนย์สิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ)
9.27 น.9.42 น.9.57 น.10.12 น.10.27 น.10.42 น.10.57 น.11.12 น.11.27 น.11.42 น.11.57 น.12.12 น.
19Kitahamaso9.28 น.9.44 น.9.59 น.10.14 น.10.28 น.10.44 น.10.59 น.11.14 น.11.28 น.11.44 น.11.59 น.12.14 น.
18รีสอร์ทซันนิเดะ/ที่ทำการสวนสาธารณะนางาซากิ9.31 น.9.46 น.10.01 น.10.16 น.10.31 น.10.46 น.11.01 น.11.16 น.11.31 น.11.46 น.12.01 น.12.16 น.
17พิพิธภัณฑ์ศิลปะอิทชิกุ คุโบตะ9.32 น.9.47 น.10.02 น.10.17 น.10.32 น.10.47 น.11.02 น.11.17 น.11.32 น.11.47 น.12.02 น.12.17 น.
16โรงภาพยนตร์คะวะงุชิโกะ ซารุมาวาชิ(การแสดงลิง)/
พิพิธภัณฑ์ศิลปะโคโนะฮานะ
9.33 น.9.48 น.10.03 น.10.18 น.10.33 น.10.48 น.11.03 น.11.18 น.11.33 น.11.48 น.12.03 น.12.18 น.
15พิพิธภัณฑ์ป่าดนตรีคะวะงุชิโกะ9.34 น.9.49 น.10.04 น.10.19 น.10.34 น.10.49 น.11.04 น.11.19 น.11.34 น.11.49 น.12.04 น.12.19 น.
14พิพิธภัณฑ์ศิลปะคะวะงุชิโกะ9.35 น.9.50 น.10.05 น.10.20 น.10.35 น.10.50 น.11.05 น.11.20 น.11.35 น.11.50 น.12.05 น.12.20 น.
13โคซันเท อูบุยะ9.37 น.9.52 น.10.07 น.10.22 น.10.37 น.10.52 น.11.07 น.11.22 น.11.37 น.11.52 น.12.07 น.12.22 น.
12จุดชมวิวของซากาซะ-ฟูจิ
(เงาสะท้อนของภูเขาไฟฟูจิในแม่น้ำ)
9.38 น.9.53 น.10.08 น.10.23 น.10.38 น.10.53 น.11.08 น.11.23 น.11.38 น.11.53 น.12.08 น.12.23 น.
11หมู่บ้านออนเซ็น อาซากาวะ9.39 น.9.54 น.10.09 น.10.24 น.10.39 น.10.54 น.11.09 น.11.24 น.11.39 น.11.54 น.12.09 น.12.24 น.
10Azagawa9.39 น.9.54 น.10.09 น.10.24 น.10.39 น.10.54 น.11.09 น.11.24 น.11.39 น.11.54 น.12.09 น.12.24 น.
9ที่ทำการเรือท่องเที่ยว/โรพเวย์9.41 น.9.56 น.10.11 น.10.26 น.10.41 น.10.56 น.11.11 น.11.26 น.11.41 น.11.56 น.12.11 น.12.26 น.
8หมู่บ้านออนเซ็น ฟูนัทสึ-ฮามะ9.42 น.9.57 น.10.12 น.10.27 น.10.42 น.10.57 น.11.12 น.11.27 น.11.42 น.11.57 น.12.12 น.12.27 น.
7Fuji Lake Hotel/Fuji Museum9.42 น.9.57 น.10.12 น.10.27 น.10.42 น.10.57 น.11.12 น.11.27 น.11.42 น.11.57 น.12.12 น.12.27 น.
6พิพิธภัณฑ์อัญมณียามานาชิ9.44 น.9.59 น.10.14 น.10.29 น.10.44 น.10.59 น.11.14 น.11.29 น.11.44 น.11.59 น.12.14 น.12.29 น.
5อาคารแสดงสมุนไพรคะวะงุชิโกะ9.45 น.10.00 น.10.15 น.10.30 น.10.45 น.11.00 น.11.15 น.11.30 น.11.45 น.12.00 น.12.15 น.12.30 น.
4ogi9.47 น.10.02 น.10.17 น.10.32 น.10.47 น.11.02 น.11.17 น.11.32 น.11.47 น.12.02 น.12.17 น.12.32 น.
3chigasaki9.47 น.10.03 น.10.18 น.10.33 น.10.47 น.11.03 น.11.18 น.11.33 น.11.47 น.12.03 น.12.18 น.12.33 น.
2ที่ทำการชุมชน9.49 น.10.04 น.10.19 น.10.34 น.10.49 น.11.04 น.11.19 น.11.34 น.11.49 น.12.04 น.12.19 น.12.34 น.
1สถานีคะวะงุชิโกะ9.54 น.10.09 น.10.24 น.10.39 น.10.54 น.11.09 น.11.24 น.11.39 น.11.54 น.12.09 น.12.24 น.12.39 น.

รถท่องเที่ยวไซโกะ 'สายสีเขียว' - ตารางเวลา

เดินทางระหว่างไซโกะ-อาโอคิกาฮาระ

ดูตารางเวลาของเส้นทางกลับกัน

 • 9.00 - 12.00 น.
 • 13.00 - 16.00 น.
 ป้ายรถประจำทาง        
1ถนนคะวะงุชิโกะ9.10 น.9.40 น.10.10 น.10.40 น.11.10 น.11.40 น.12.10 น.12.40 น.
2ที่ทำการชุมชน9.13 น.9.43 น.10.13 น.10.43 น.11.13 น.11.43 น.12.13 น.12.43 น.
3ชิงาซากิ9.14 น.9.44 น.10.14 น.10.44 น.11.14 น.11.44 น.12.14 น.12.44 น.
4Ogi9.14 น.9.44 น.10.14 น.10.44 น.11.14 น.11.44 น.12.14 น.12.44 น.
6พิพิธภัณฑ์อัญมณียามานาชิ9.17 น.9.47 น.10.17 น.10.47 น.11.17 น.11.47 น.12.17 น.12.47 น.
5อาคารแสดงสมุนไพรคะวะงุชิโกะ9.18 น.9.48 น.10.18 น.10.48 น.11.18 น.11.48 น.12.18 น.12.48 น.
23ฟูจิโนะยาโดะ โอฮาชิ9.21 น.9.51 น.10.21 น.10.51 น.11.21 น.11.51 น.12.21 น.12.51 น.
24สวนสาธารณะยากิซากิ9.22 น.9.52 น.10.22 น.10.52 น.11.22 น.11.52 น.12.22 น.12.52 น.
25ที่ทำการพิพิธภัณฑ์คะวะงุชิโกะ9.23 น.9.53 น.10.23 น.10.53 น.11.23 น.11.53 น.12.23 น.12.53 น.
26วากากุซะ โนะ ยาโดะ มารุเออิ9.24 น.9.54 น.10.24 น.10.54 น.11.24 น.11.54 น.12.24 น.12.54 น.
27ศาลเจ้าฟูจิ โอมุโระ เซ็นเจ็น9.26 น.9.56 น.10.26 น.10.56 น.11.26 น.11.56 น.12.26 น.12.56 น.
28ชิกิชิมะ โนะ มัทสึ9.27 น.9.57 น.10.27 น.10.57 น.11.27 น.11.57 น.12.27 น.12.57 น.
29มิชิ โนะ เอกิ คัทสึยามะ (พื้นที่พักผ่อนริมถนน)9.29 น.9.59 น.10.29 น.10.59 น.11.29 น.11.59 น.12.29 น.12.59 น.
30เท็นจิน-ชิตะ9.31 น.10.01 น.10.31 น.11.01 น.11.31 น.12.01 น.12.31 น.13.01 น.
34นากาฮามะ9.32 น.10.02 น.10.32 น.11.02 น.11.32 น.12.02 น.12.32 น.13.02 น.
35สาขาอชิวะดะ9.33 น.10.03 น.10.33 น.11.03 น.11.33 น.12.03 น.12.33 น.13.03 น.
37ที่ทำการทางขึ้นภูเขาเคนาชิ9.34 น.10.04 น.10.34 น.11.04 น.11.34 น.12.04 น.12.34 น.13.04 น.
39ประตูตะวันออกของแม่น้ำไซโกะ9.35 น.10.05 น.10.35 น.11.05 น.11.35 น.12.05 น.12.35 น.13.05 น.
40ประตูตะวันออกของแม่น้ำไซโกะ9.37 น.10.07 น.10.37 น.11.07 น.11.37 น.12.07 น.12.37 น.13.07 น.
41คทสึบุระ9.38 น.10.08 น.10.38 น.11.08 น.11.38 น.12.08 น.12.38 น.13.08 น.
42Komagata9.39 น.10.09 น.10.39 น.11.09 น.11.39 น.12.09 น.12.39 น.13.09 น.
43ซังโกได-ชิตะ9.41 น.10.11 น.10.41 น.11.11 น.11.41 น.12.11 น.12.41 น.13.11 น.
44ไซโกะ มินชูกุ (บ้านพักมินชูกุ)9.43 น.10.13 น.10.43 น.11.13 น.11.43 น.12.13 น.12.43 น.13.13 น.
45ถ้ำค้างคาวไซโกะ9.44 น.10.14 น.10.44 น.11.14 น.11.44 น.12.14 น.12.44 น.13.14 น.
47เน็มบะ มินชูกุ (บ้านพักมินชูกุ)9.47 น.10.17 น.10.47 น.11.17 น.11.47 น.12.17 น.12.47 น.13.17 น.
48ไซโกะ อิยาชิ โนะ ซาโตะ เน็มบะ (บ้านมุงฟาง)9.50 น.10.20 น.10.50 น.11.20 น.11.50 น.12.20 น.12.50 น.13.20 น.
49สวนไซโกะ ยาโช โนะ โมริ (ป่านกเขา)9.53 น.10.23 น.10.53 น.11.23 น.11.53 น.12.23 น.12.53 น.13.23 น.
50โกเท็น-นิวะ9.56 น.10.26 น.10.56 น.11.26 น.11.56 น.12.26 น.12.56 น.13.26 น.
51ฟูกาคุ ฟูเค็ทสึ (ถ้ำลาวา)9.59 น.10.29 น.10.59 น.11.29 น.11.59 น.12.29 น.12.59 น.13.29 น.

เดินทางไปสถานีคะวะงุชิโกะ

ดูตารางเวลาของเส้นทางกลับกัน

 • 10.00 - 13.00 น.
 • 14.00 - 17.00 น.
 ป้ายรถประจำทาง        
51ฟูกาคุ ฟูเค็ทสึ (ถ้ำลาวา)9.59 น.10.29 น.10.59 น.11.29 น.11.59 น.12.29 น.12.59 น.13.29 น.
52ที่ทำการเรียวกู โดเค็ทสึ (ถ้ำลาวา)10.01 น.10.31 น.11.01 น.11.31 น.12.01 น.12.31 น.13.01 น.13.31 น.
45ถ้ำค้างคาวไซโกะ10.04 น.10.34 น.11.04 น.11.34 น.12.04 น.12.34 น.13.04 น.13.34 น.
47เน็มบะ มินชูกุ (บ้านพักมินชูกุ)10.07 น.10.37 น.11.07 น.11.37 น.12.07 น.12.37 น.13.07 น.13.37 น.
48ไซโกะ อิยาชิ โนะ ซาโตะ เน็มบะ (บ้านมุงฟาง)10.10 น.10.40 น.11.10 น.11.40 น.12.10 น.12.40 น.13.10 น.13.40 น.
47เน็มบะ มินชูกุ (บ้านพักมินชูกุ)10.11 น.10.41 น.11.11 น.11.41 น.12.11 น.12.41 น.13.11 น.13.41 น.
53ที่ทำการเมืองเน็มบะ10.12 น.10.42 น.11.12 น.11.42 น.12.12 น.12.42 น.13.12 น.13.42 น.
56โอจิระ10.15 น.10.45 น.11.15 น.11.45 น.12.15 น.12.45 น.13.15 น.13.45 น.
58ที่ทำการทางขึ้นภูเขาจูนิ-กาทาเกะ10.18 น.10.48 น.11.18 น.11.48 น.12.18 น.12.48 น.13.18 น.13.48 น.
62Saiko Mae-hama10.20 น.10.50 น.11.20 น.11.50 น.12.20 น.12.50 น.13.20 น.13.50 น.
39ประตูตะวันออกของแม่น้ำไซโกะ10.21 น.10.51 น.11.21 น.11.51 น.12.21 น.12.51 น.13.21 น.13.51 น.
37ที่ทำการทางขึ้นภูเขาเคนาชิ10.22 น.10.52 น.11.22 น.11.52 น.12.22 น.12.52 น.13.22 น.13.52 น.
35สาขาที่ทำการเมืองอาชิวาดะ10.23 น.10.53 น.11.23 น.11.53 น.12.23 น.12.53 น.13.23 น.13.53 น.
34เนงาฮามะ10.24 น.10.54 น.11.24 น.11.54 น.12.24 น.12.54 น.13.24 น.13.54 น.
30เท็นจิน-ชิตะ10.26 น.10.56 น.11.26 น.11.56 น.12.26 น.12.56 น.13.26 น.13.56 น.
29มิชิ โนะ เอกิ คัทสึยามะ (พื้นที่พักข้างถนน)10.27 น.10.57 น.11.27 น.11.57 น.12.27 น.12.57 น.13.27 น.13.57 น.
28ชิกิชิมะ โนะ มัทสึ10.28 น.10.58 น.11.28 น.11.58 น.12.28 น.12.58 น.13.28 น.13.58 น.
27ศาลเจ้าฟูจิ โอมุโระ เซ็นเจ็น10.29 น.10.59 น.11.29 น.11.59 น.12.29 น.12.59 น.13.29 น.13.59 น.
26วากากุซะ โนะ ยาโดะ มารุเออิ10.31 น.11.01 น.11.31 น.12.01 น.12.31 น.13.01 น.13.31 น.14.01 น.
25ที่ทำการพิพิธภัณฑ์คะวะงุชิโกะ10.32 น.11.02 น.11.32 น.12.02 น.12.32 น.13.02 น.13.32 น.14.02 น.
24สวนสาธารณะยากิซากิ10.33 น.11.03 น.11.33 น.12.03 น.12.33 น.13.03 น.13.33 น.14.03 น.
23ฟูจิโนะยาโดะ โอฮาชิ10.34 น.11.04 น.11.34 น.12.04 น.12.34 น.13.04 น.13.34 น.14.04 น.
6อาคารแสดงสมุนไพรคะวะงุชิโกะ10.37 น.11.07 น.11.37 น.12.07 น.12.37 น.13.07 น.13.37 น.14.07 น.
5พิพิธภัณฑ์อัญมณียามานาชิ10.38 น.11.08 น.11.38 น.12.08 น.12.38 น.13.08 น.13.38 น.14.08 น.
4Ogi10.39 น.11.09 น.11.39 น.12.09 น.12.39 น.13.09 น.13.39 น.14.09 น.
3ชิงาซากิ10.40 น.11.10 น.11.40 น.12.10 น.12.40 น.13.10 น.13.40 น.14.10 น.
2ที่ทำการชุมชน10.41 น.11.11 น.11.41 น.12.11 น.12.41 น.13.11 น.13.41 น.14.11 น.
1ถนนคะวะงุชิโกะ10.45 น.11.15 น.11.45 น.12.15 น.12.45 น.13.15 น.13.45 น.14.15 น.

Narusawa/Shojiko/Motosuko Sightseeing Bus"Blue-Line"

เดินทางไปศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวโมโตสุโกะ

View timetable for opposite direction

 ป้ายรถประจำทาง     
1ถนนคะวะงุชิโกะ9:3510:3511:3513:3515:35
65ศูนย์มรดกโลกฟูจิซาน9:4010:4011:4013:4015:40
66โรงพยาบาลกาชาดยามานาชิ9:4310:4311:4313:4315:43
67ศูนย์การค้าคะวะงุชิโกะ รูประฆัง9:4610:4611:4613:4615:46
68ถนนฮิกาชิโกอิจิตะวันตก9:5010:5011:5013:5015:50
69สวนป่าฟูจิคะวะงุชิโกะ9:5110:5111:5113:5115:51
70ทิศตะวันตกสี่แยกโอดาวะ9:5410:5411:5413:5415:54
71อิปปองงิ9:5510:5511:5513:5515:55
72ซาไกโนะ9:5610:5611:5613:5615:56
73โรงเรียนประถมศึกษานารุซาวา9:5710:5711:5713:5715:57
75นารุซาวา9:5910:5911:5913:5915:59
77มิชิโนะเอกิ นารุซาวา (จุดพักผ่อนริมถนนและพื้นที่ขายสินค้า)9:5910:5911:5913:5915:59
79ทางเข้าโคโยได10:0211:0212:0214:0216:02
80นารุซาวา เฮียวเค็ตสึ (ถ้ำน้ำแข็ง)10:0311:0312:0314:0316:03
51ฟูกาคุ ฟูเค็ทสึ (ถ้ำลาวา)10:0411:0412:0414:0416:04
82อาคาอิเกะ10:0911:0912:0914:0916:09
84โชจิ10:1211:1212:1214:1216:12
86จุดชุมวิวโคดากิ ฟูจิ10:1311:1312:1314:1316:13
88การรับชมแบบพาโนรามา10:1311:1312:1314:1316:13
90นาเอ็ตสุมิซาวา10:1411:1412:1414:1416:14
92ศูนย์โชจิ คาสเซอิกะ10:1611:1612:1614:1616:16
93โชจิโกะ มินชุกุ มุระ (หมู่บ้านรับรองแขกมินชุกุ)10:1711:1712:1714:1716:17
94ทางเข้าทะเลสาปโชจิ10:1811:1812:1814:1816:18
95ทางเข้าเซคิรุ (แนวรั้วกำแพงหิน)10:2111:2112:2114:2116:21
97ทะเลสาปโมโตสุโกะ10:2211:2212:2214:2216:22
98ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวโมโตสุโกะ10:2511:2512:2514:2516:25

เดินทางไปถนนคะวะงุชิโกะ

View timetable for opposite direction

 ป้ายรถประจำทาง     
98ศูนย์ข้อมูลนักท่องเที่ยวโมโตสุโกะ10:2511:2512:2514:2516:25
97ทะเลสาปโมโตสุโกะ10:2611:2612:2614:2616:26
95ทางเข้าเซคิรุ (แนวรั้วกำแพงหิน)10:2711:2712:2714:2716:27
94ทางเข้าทะเลสาปโชจิ10:3011:3012:3014:3016:30
93โชจิโกะ มินชุกุ มุระ (หมู่บ้านรับรองแขกมินชุกุ)10:3111:3112:3114:3116:31
92ศูนย์โชจิ คาสเซอิกะ10:3211:3212:3214:3216:32
90นาเอ็ตสุมิซาวา10:3411:3412:3414:3416:34
88การรับชมแบบพาโนรามา10:3511:3512:3514:3516:35
86จุดชุมวิวโคดากิ ฟูจิ10:3511:3512:3514:3516:35
84โชจิ10:3611:3612:3614:3616:36
82อาคาอิเกะ10:3911:3912:3914:3916:39
51ฟูกาคุ ฟูเค็ทสึ (ถ้ำลาวา)10:4411:4412:4414:4416:44
80นารุซาวา เฮียวเค็ตสึ (ถ้ำน้ำแข็ง)10:4511:4512:4514:4516:45
79ทางเข้าโคโยได10:4611:4612:4614:4616:46
77มิชิโนะเอกิ นารุซาวา (จุดพักผ่อนริมถนนและพื้นที่ขายสินค้า)10:4911:4912:4914:4916:49
75นารุซาวา10:4911:4912:4914:4916:49
73โรงเรียนประถมศึกษานารุซาวา10:5111:5112:5114:5116:51
72ซาไกโนะ10:5211:5212:5214:5216:52
71อิปปองงิ10:5311:5312:5314:5316:53
70ทิศตะวันตกสี่แยกโอดาวะ10:5411:5412:5414:5416:54
69สวนป่าฟูจิคะวะงุชิโกะ10:5711:5712:5714:5716:57
68ถนนฮิกาชิโกอิจิตะวันตก10:5811:5812:5814:5816:58
67ศูนย์การค้าคะวะงุชิโกะ รูประฆัง11:0212:0213:0215:0217:02
66โรงพยาบาลกาชาดยามานาชิ11:0512:0513:0515:0517:05
65ศูนย์มรดกโลกฟูจิซาน11:0812:0813:0815:0817:08
1ถนนคะวะงุชิโกะ11:1512:1513:1515:1517:15

ตั๋วโดยสาร 2 วันรถบัสท่องเที่ยว

รถโดยสารท่องเที่ยวทุกสาย(สายสีแดง สายสีเขียว และสายสีฟ้า)

ผู้ใหญ่(มัธยมศึกษาตอนต้นหรือสูงกว่า)1,500 เยน/เด็ก(ประถมศึกษา)750 เยน

 • ∗ขับขี่แบบไม่จำกัดสำหรับ 2 วัน
 • ∗ไม่สามารถขอคืนเงิน

โรงแรมรอบๆคะวะงุชิโกะ

A1 ชูโฮคาคุ โคเก็ทสึ โทร: 81-555-76-8888
A2 โคซันเท อูบุยะ โทร: 81-555-72-1145
A3 โรงแรมโทมิโนโกะ โทร: 81-555-72-5080
A4 คาเซะ โนะ เทอเรส คุคุนะ โทร: 81-555-83-3333
A5 โครากุ ออนยาโดะ ฟูจิ-กิงเก โทร: 81-555-72-0010
A6 โรงแรมนิวเซ็นจูรี่ โทร: 81-555-72-1422
A7 โรงแรมมิฟุจิเอ็น โทร: 81-555-72-1044
A8 มิซึ โนะ โฮเต็ล โทร: 81-555-72-1234
A9 โรงแรม รูท-อินน์ คะวะงุชิโกะ โทร: 81-555-72-1011
B1 โคฟุโนะ ยาโดะ อาซาฟูจิ โทร: 81-555-72-1259
B2 โรงแรมคอยู โทร: 81-555-72-2511
B3 โคซูอิเอ็น โทร: 81-555-72-2156
B4 ราคูยุ โทร: 81-555-72-1066
B5 ยามางิชิ เรียวกัง โทร: 81-555-72-2218
B6 คาซุอิเท โอย่า โทร: 81-555-72-1212
B7 โคนันโซ โทร: 81-555-72-2166
B8 ฟูจิ เลค โฮเต็ล โทร: 81-555-72-2209
B9 โรงแรมคะวะงุชิโกะ โทร: 81-555-72-1313
C1 คะวะงุชิโกะ พาร์ค โฮเต็ล โทร: 81-555-72-0222
C2 รอยัล โฮเต็ล คะวะงุชิโกะ โทร: 81-555-73-2228
C3 โรงแรมโออิเกะ โทร: 81-555-72-2563
C4 คะวะงุชิโกะ เลค ไซด์ โฮเต็ล โทร: 81-555-73-3111
C5 ฟูจิโนะยาโดะ โอฮาชิ โทร: 81-555-72-0500
C6 เลค แลนด์ โฮเต็ล มิซึโนะซาโตะ โทร: 81-555-72-1831
C7 วากากุซะ โนะ ยาโดะ มารุเออิ โทร: 81-555-72-1371
C8 ฟูจิ วิว โฮเต็ล โทร: 81-555-83-2211
C9 ฟูจิ มิโดริโนะ เคียวคามารุ โทร: 81-555-85-2236
D1 ซันนิเดะ รีสอร์ท เซนิคเคอิ โทร: 81-555-76-6004

สมาคมคะวะงุชิโกะ ออนเซ็น เรียวกัง

โทร: 81-555-72-0346

เกี่ยวกับสายตาเห็นรถบัส

¥ค่าโดยสาร¥

 • ผู้ใหญ่ : เด็กชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
 • เด็ก : ไม่เกินชั้นประถมศึกษา
 • ∗ไม่รับธนบัตรใบละ 2000, 5000, 10000 เยน

ข้อควรระวัง

 • ∗ที่นั่งทุกที่นั่งถือเป็นที่นั่งพิเศษ (สำหรับผู้สูงอายุ, ทุพพลภาพ และสตรีมีครรภ์)
 • ∗รถอาจมาถึงล่าช้าจากสภาพการจราจร
 • ∗รถนำเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเนื่องจากงานเทศกาลต่าง ๆ
 • ∗กรุณางดเว้นจากการคุยโทรศัพท์ในขณะโดยสารรถประจำทาง
 • ∗กรุณาเก็บสัตว์เลี้ยงเข้ากรงเมื่อขึ้นโดยสารรถประจำทาง

ติดต่อเรา

Fujikyu Bus Head Sales Office
โทร: 81-555-72-6877

ติดต่อเรา

จากคะวะงุชิโกะ

 • ไปสถานีชินจูกุ
 • ไปสถานีโตเกียว
 • ไปท่าอากาศยานฮาเนดะ
 • ไปเกียวโต-โอซาก้า
 • ไป อิเคบุคุโร / คาวาโกเอะ / โอมิยะ
 • ไป ชิบุกาวะ / ทาคาซากิ / มาเอบาจิ
 • ไป ซึดานุมะ / ฟูนาบาชิ
 • ไป มิชิมะ
 • ไป ชินมัทสึดะ

การสำรอง.....

โทรศัพท์ศูนย์ติดต่อฟูจิเคียว
โทร: 81-555-73-8181