รถประจำทางเรโทร / รถประจำทางออมนิ

แผนที่เส้นทางการเดินรถ

รถประจำทางเรโทร/รถประจำทางออมนิ แผนที่เส้นทางการเดินรถ

คุณต้องการจะชื่นชมทัศนียภาพของภูเขาไฟฟูจิและ
แม่น้ำจากรถบัสที่มีความน่ารักและมีสไตล์อย่างไร

รถจะเดินทางออกจากสถานีคะวะงุชิโก เดินทางไปรอบ ๆ
ไม่ใช่แค่แม่น้ำคาวางุชิและแม่น้ำซาอิ แต่ยังท่องเที่ยวไปยังสถานที่อื่น ๆ
เช่น ทางขึ้นเขาคาชิคาชิยามะ, เรือท่องเที่ยวแม่น้ำคาวางุชิ, ป่ากล่องดนตรี,
พิพิธภัณฑ์แม่น้ำคาวางุชิ, แม่น้ำซาอิ อิยาชิโนะซาโตะด้วย

คุณสามารถซื้อคูปองไม่จำกัดจำนวนรอบในช่วงเวลา 2 วันได้ด้วย

※Some of the Sightseeing Buses are suspended service due to the influence of coronavirus now. Please ascertain the bus schedule in advance.

ตั๋วโดยสาร 2 วันรถบัสท่องเที่ยว

รถโดยสารท่องเที่ยวทุกสาย(สายสีแดง สายสีเขียว และสายสีฟ้า)

ผู้ใหญ่(มัธยมศึกษาตอนต้นหรือสูงกว่า)1,500 เยน/เด็ก(ประถมศึกษา)750 เยน

 • ∗ขับขี่แบบไม่จำกัดสำหรับ 2 วัน
 • ∗ไม่สามารถขอคืนเงิน

โรงแรมรอบๆคะวะงุชิโกะ

A1 ชูโฮคาคุ โคเก็ทสึ โทร: 81-555-76-8888
A2 โคซันเท อูบุยะ โทร: 81-555-72-1145
A3 โรงแรมโทมิโนโกะ โทร: 81-555-72-5080
A4 คาเซะ โนะ เทอเรส คุคุนะ โทร: 81-555-83-3333
A5 โครากุ ออนยาโดะ ฟูจิ-กิงเก โทร: 81-555-72-0010
A6 โรงแรมนิวเซ็นจูรี่ โทร: 81-555-72-1422
A7 โรงแรมมิฟุจิเอ็น โทร: 81-555-72-1044
A8 มิซึ โนะ โฮเต็ล โทร: 81-555-72-1234
A9 โรงแรม รูท-อินน์ คะวะงุชิโกะ โทร: 81-555-72-1011
B1 โคฟุโนะ ยาโดะ อาซาฟูจิ โทร: 81-555-72-1259
B2 โรงแรมคอยู โทร: 81-555-72-2511
B3 โคซูอิเอ็น โทร: 81-555-72-2156
B4 ราคูยุ โทร: 81-555-72-1066
B5 ยามางิชิ เรียวกัง โทร: 81-555-72-2218
B6 คาซุอิเท โอย่า โทร: 81-555-72-1212
B7 โคนันโซ โทร: 81-555-72-2166
B8 ฟูจิ เลค โฮเต็ล โทร: 81-555-72-2209
B9 โรงแรมคะวะงุชิโกะ โทร: 81-555-72-1313
C1 คะวะงุชิโกะ พาร์ค โฮเต็ล โทร: 81-555-72-0222
C2 รอยัล โฮเต็ล คะวะงุชิโกะ โทร: 81-555-73-2228
C3 โรงแรมโออิเกะ โทร: 81-555-72-2563
C4 คะวะงุชิโกะ เลค ไซด์ โฮเต็ล โทร: 81-555-73-3111
C5 ฟูจิโนะยาโดะ โอฮาชิ โทร: 81-555-72-0500
C6 เลค แลนด์ โฮเต็ล มิซึโนะซาโตะ โทร: 81-555-72-1831
C7 วากากุซะ โนะ ยาโดะ มารุเออิ โทร: 81-555-72-1371
C8 ฟูจิ วิว โฮเต็ล โทร: 81-555-83-2211
C9 ฟูจิ มิโดริโนะ เคียวคามารุ โทร: 81-555-85-2236
D1 ซันนิเดะ รีสอร์ท เซนิคเคอิ โทร: 81-555-76-6004

สมาคมคะวะงุชิโกะ ออนเซ็น เรียวกัง

โทร: 81-555-72-0346

เกี่ยวกับสายตาเห็นรถบัส

¥ค่าโดยสาร¥

 • ผู้ใหญ่ : เด็กชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
 • เด็ก : ไม่เกินชั้นประถมศึกษา
 • ∗ไม่รับธนบัตรใบละ 2000, 5000, 10000 เยน

ข้อควรระวัง

 • ∗ที่นั่งทุกที่นั่งถือเป็นที่นั่งพิเศษ (สำหรับผู้สูงอายุ, ทุพพลภาพ และสตรีมีครรภ์)
 • ∗รถอาจมาถึงล่าช้าจากสภาพการจราจร
 • ∗รถนำเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเนื่องจากงานเทศกาลต่าง ๆ
 • ∗กรุณางดเว้นจากการคุยโทรศัพท์ในขณะโดยสารรถประจำทาง
 • ∗กรุณาเก็บสัตว์เลี้ยงเข้ากรงเมื่อขึ้นโดยสารรถประจำทาง

ติดต่อเรา

Fujikyu Bus Head Sales Office
โทร: 81-555-72-6877

ติดต่อเรา

จากคะวะงุชิโกะ

 • ไปสถานีชินจูกุ
 • ไปสถานีโตเกียว
 • ไปท่าอากาศยานฮาเนดะ
 • ไปเกียวโต-โอซาก้า
 • ไป อิเคบุคุโร / คาวาโกเอะ / โอมิยะ
 • ไป ชิบุกาวะ / ทาคาซากิ / มาเอบาจิ
 • ไป ซึดานุมะ / ฟูนาบาชิ
 • ไป มิชิมะ
 • ไป ชินมัทสึดะ

การสำรอง.....

โทรศัพท์ศูนย์ติดต่อฟูจิเคียว
โทร: 81-555-73-8181