แผนที่เส้นทางการเดินรถ

เดินทางไปฟูจิกโกะ แผนที่เส้นทางการเดินรถ

เดินทางไปฟูจิกโกะ

เดินทางไปฟูจิกโกะ

รถคันนี้จะนำท่องเที่ยวฟูจิโยชิดะ, โอชิโนะฮัคไค และแม่น้ำยามานากะ

ด้วยจำนวนรถ 9 เที่ยวจากสถานีฟูจิซัง ในวันปกติและเพิ่มอีก 2 เที่ยวในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
รถประจำทางจึงสะดวกสบายเป็นอย่างมากในการท่องเที่ยวรอบ ๆ แม่น้ำยามานากะ รวมถึงศาลเจ้าเซ็นเจ็น,
โดมเรดาร์ภูเขาไฟฟูจิ, น้ำพุเบนิฟูจิ, โอชิโนะฮัคไค, สวนฮานาโนะมิยาโกะ และ อื่น ๆ

คุณสามารถซื้อคูปองไม่จำกัดจำนวนเที่ยวในช่วงเวลา 2 วันได้ด้วย

∗บางสถานที่จะมีส่วนลดให้เมื่อแสดงคูปอง (ดูแผนที่เส้นทาง)

เดินทางไปฟูจิกโกะ - ตารางเวลา

ทวนเข็มนาฬิกา(แม่น้ำยามานะคาโกะ: อาสาฮิกาโอกะ)

※ เส้นทางและตารางเวลาแตกต่างกัน โดย △ ในวันธรรมดา และ ○ ในวันหยุด

ตารางเวลาทุกวัน※ทุกวัน※ทุกวัน※ทุกวัน※
สถานีภูเขาไฟฟูจิ8.15 น.10.35 น.13.50 น.15.50 น.
เซ็นเจ็น จินจา (ศาลเจ้าเซ็นเจ็น)○8.21 น.○10.41 น.○13.56 น.○15.56 น.
ชิริทซึ บอยอิน (โรงพยาบาลชุมชน)△8.24 น.△10.44 น.△13.59 น.△15.59 น.
โดมเรดาร์ฟูจิซัง (พิพิธภัณฑ์โดมเรดาร์ภูเขาไฟฟูจิ)8.32 น.10.52 น.14.07 น.16.07 น.
Oshino Shinobi no Sato8.35 น.10.55 น.14.10 น.16.10 น.
โอชิโนะ-ฮัคไค (น้ำพุแห่งภูเขาไฟฟูจิ)8.38 น.10.58 น.14.13 น.16.13 น.
อูชิโนะ8.44 น.11.04 น.14.19 น.16.19 น.
ฮานาโนะมิยาโกะ โคเอ็น (สวน ฮานะ-โนะ-มิยาโกะ)8.46 น.11.06 น.14.21 น.16.21 น.
เบนิฟูจิโนยุ (สปาเบนิฟูจิ)8.51 น.11.11 น.14.26 น.16.26 น.
ภูเขาไฟฟูจิ ยามานะคาโกะ
(แม่น้ำยามานะคาโกะ โรงแรมเมาท์ฟูจิอิริกูชิ)
8.55 น.11.15 น.14.30 น.16.30 น.
ยามานะคาโกะ อาซาฮิกาโอกะ9.04 น.11.24 น.14.39 น.16.39 น.
ยามานะคาโกะ คอยู พลาซ่า9.11 น.11.31 น.14.46 น.16.46 น.
ยามานะคาโกะ ฮิราโนะ9.14 น.11.34 น.14.49 น.16.49 น.
อิซิวาริโนยุ (สปาอิชิวาริ)9.19 น.11.39 น.14.54 น.16.54 น.
ยามานะคาโกะ ฮิราโนะ9.22 น.11.42 น.14.57 น.16.57 น.
มามาโนะโมริ9.27 น.11.47 น.15.02 น.17.02 น.
ชินซูอิ โคเอ็น มาเอะ (สวนชินซูอิ)9.29 น.11.49 น.15.04 น.17.04 น.
ภูเขาไฟฟูจิ ยามานะคาโกะ
(แม่น้ำยามานะคาโกะ โรงแรมเมาท์ฟูจิอิริกูชิ)
9.33 น.11.53 น.15.08 น.17.08 น.
เบนิฟูจิโนยุ (สปาเบนิฟูจิ)9.39 น.11.59 น.15.14 น.17.14 น.
ฮานาโนะมิยาโกะ โคเอ็น (สวน ฮานะ-โนะ-มิยาโกะ)9.42 น.12.02 น.15.17 น.17.17 น.
อูชิโนะ9.44 น.12.04 น.15.19 น.17.19 น.
โอชิโนะ-ฮัคไค (น้ำพุแห่งภูเขาไฟฟูจิ)9.49 น.12.09 น.15.24 น.17.24 น.
Oshino Shinobi no Sato9.53 น.12.13 น.15.28 น.17.28 น.
โดมเรดาร์ฟูจิซัง (พิพิธภัณฑ์โดมเรดาร์ภูเขาไฟฟูจิ)9.56 น.12.16 น.15.31 น.17.31 น.
ชิริทซึ บอยอิน (โรงพยาบาลชุมชน)△10.02 น.○12.22 น.△15.37 น.△17.37 น.
เซ็นเจ็น จินจา (ศาลเจ้าเซ็นเจ็น)○10.02 น.△12.22 น.○15.37 น.○17.37 น.
สถานีภูเขาไฟฟูจิ○10.08 น.○12.28 น.○15.43 น.○17.43 น.
△10.11 น.△12.31 น.△15.46 น.△17.46 น.

เดินทางไปฟูจิกโกะ 2 - ตารางเวลา

ตามเข็มนาฬิกา (แม่น้ำยามานะคาโกะ: นางาอิเคะ)

※ เส้นทางและตารางเวลาแตกต่างกัน โดย △ ในวันธรรมดา และ ○ ในวันหยุด

ตารางเวลาทุกวัน※ทุกวัน※วันหยุดเท่านั้นเฉพาะวันธรรมดาทุกวัน※วันหยุดเท่านั้นเฉพาะวันธรรมดา
สถานีภูเขาไฟฟูจิ7.15 น.9.30 น.-----
เซ็นเจ็น จินจา (ศาลเจ้าเซ็นเจ็น)○7.21 น.○9.36 น.-----
ชิริทซึ บอยอิน (โรงพยาบาลชุมชน)△7.24 น.△9.39 น.-12.00 น.--15.05 น.
โดมเรดาร์ฟูจิซัง (พิพิธภัณฑ์โดมเรดาร์ภูเขาไฟฟูจิ)7.32 น.9.47 น.-12.08 น.--15.13 น.
Oshino Shinobi no Sato7.35 น.9.50 น.-12.11 น.--15.16 น.
โอชิโนะ-ฮัคไค (น้ำพุแห่งภูเขาไฟฟูจิ)7.38 น.9.53 น.12.12 น.12.14 น.13.35 น.15.17 น.15.19 น.
อูชิโนะ7.44 น.9.59 น.12.18 น.12.20 น.13.41 น.15.23 น.15.25 น.
ฮานาโนะมิยาโกะ โคเอ็น (สวน ฮานะ-โนะ-มิยาโกะ)7.46 น.10.01 น.12.20 น.12.22 น.13.43 น.15.25 น.15.27 น.
เบนิฟูจิโนยุ (สปาเบนิฟูจิ)7.51 น.10.06 น.12.25 น.12.27 น.13.48 น.15.30 น.15.32 น.
ภูเขาไฟฟูจิ ยามานะคาโกะ
(แม่น้ำยามานะคาโกะ โรงแรมเมาท์ฟูจิอิริกูชิ)
7.55 น.10.10 น.12.29 น.12.31 น.13.52 น.15.34 น.15.36 น.
ชินซูอิ โคเอ็น มาเอะ (สวนชินซูอิ)7.59 น.10.14 น.12.33 น.12.35 น.13.56 น.15.38 น.15.40 น.
มามาโนะโมริ8.01 น.10.16 น.12.35 น.12.37 น.13.58 น.15.40 น.15.42 น.
ยามานะคาโกะ ฮิราโนะ10.21 น.12.40 น.12.42 น.14.03 น.15.45 น.15.47 น.
อิซิวาริโนยุ (สปาอิชิวาริ)10.26 น.12.45 น.12.47 น.14.08 น.15.50 น.15.52 น.
ยามานะคาโกะ ฮิราโนะ8.06 น.10.29 น.12.48 น.12.50 น.14.11 น.15.53 น.15.55 น.
ยามานะคาโกะ คอยู พลาซ่า8.09 น.10.32 น.12.51 น.12.53 น.14.14 น.15.56 น.15.58 น.
ยามานะคาโกะ อาซาฮิกาโอกะ8.18 น.10.42 น.13.01 น.13.03 น.14.24 น.16.06 น.16.08 น.
ภูเขาไฟฟูจิ ยามานะคาโกะ
(แม่น้ำยามานะคาโกะ โรงแรมเมาท์ฟูจิอิริกูชิ)
8.25 น.10.49 น.13.08 น.13.10 น.14.31 น.16.13 น.16.15 น.
เบนิฟูจิโนยุ (สปาเบนิฟูจิ)8.31 น.10.55 น.13.14 น.13.16 น.14.37 น.16.19 น.16.21 น.
ฮานาโนะมิยาโกะ โคเอ็น (สวน ฮานะ-โนะ-มิยาโกะ)8.34 น.10.58 น.13.17 น.13.19 น.14.40 น.16.22 น.16.24 น.
อูชิโนะ8.36 น.11.00 น.13.19 น.13.21 น.14.42 น.16.24 น.16.26 น.
โอชิโนะ-ฮัคไค (น้ำพุแห่งภูเขาไฟฟูจิ)8.41 น.11.05 น.13.24 น.13.26 น.14.47 น.16.29 น.16.31 น.
Oshino Shinobi no Sato8.45 น.△11.09 น.--△14.51 น.16.33 น.16.35 น.
โดมเรดาร์ฟูจิซัง (พิพิธภัณฑ์โดมเรดาร์ภูเขาไฟฟูจิ)8.48 น.△11.12 น.--△14.54 น.16.36 น.16.38 น.
ชิริทซึ บอยอิน (โรงพยาบาลชุมชน)△8.54 น.○11.18 น.--○15.00 น.-16.44 น.
เซ็นเจ็น จินจา (ศาลเจ้าเซ็นเจ็น)○8.54 น.----16.42 น.-
สถานีภูเขาไฟฟูจิ○9.00 น.
△9.03 น.
----16.48 น.16.53 น.

ค่าโดยสาร

ค่าโดยสารปกติ

ครึ่งราคาสำหรับเด็กไม่เกินชั้นประถมศึกษา (เศษจะถูกปัดขึ้นในหน่วย 10 เยน)

สถานีภูเขาไฟฟูจิ
100 เยน ชิริทซึ บอยอิน
260 เยน 150 เยน โดมเรดาร์ฟูจิซัง
390 เยน 280 เยน 250 เยน โอฮาชิ
460 เยน 350 เยน 310 เยน 260 เยน อูชิโนะ
460 เยน 350 เยน 310 เยน 260 เยน 150 เยน ฮานาโนะมิยาโกะ
โคเอ็น
460 เยน 350 เยน 310 เยน 270 เยน 230 เยน 150 เยน เบนิฟูจิโนยุ
490 เยน 370 เยน 330 เยน 300 เยน 250 เยน 190 เยน 150 เยน โรงแรมเม้าท์เทนฟูจิ
อิริงุชิ
790 เยน 690 เยน 650 เยน 620 เยน 580 เยน 520 เยน 440 เยน 420 เยน ฮิราโนะ

โปรแกรมท่องเที่ยวฟูจิโยชิดะ, โอชิโนะ-ฮัคไค และแม่น้ำยามานากะ

ขึ้นทุกสายในเขตพื้นที่ฟูจิกโกะ (สถานีฟูจิซัง ⇔ โอชิโนะ ⇔ แม่น้ำยามานากะ) กี่ครั้งก็ได้ตามต้องการ ในเวลา 2 วัน

ผู้ใหญ่ : เด็กชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 1,340เยน/เด็ก : ไม่เกินชั้นประถมศึกษา 670เยน

โปรแกรมท่องเที่ยวโอชิโนะ-ฮัคไค และ แม่น้ำยามานากะ

ขึ้นทุกสายในเขตพื้นที่ฟูจิกโกะ (โอฮาชิ ⇔ แม่น้ำยามานากะ) กี่ครั้งก็ได้ตามต้องการ ในเวลา 2 วัน

ผู้ใหญ่ : เด็กชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป 1,030เยน/เด็ก : ไม่เกินชั้นประถมศึกษา 520เยน

<สถานที่จำหน่าย>

 • คูปอง 1340 เยน: บนรถ, สถานีขนส่งอาซาฮิกาโอกะ, หน้าต่างจำหน่ายบัตรสถานีฟูจิซัง
 • คูปอง 1030 เยน: บนรถ, สถานีขนส่งอาซาฮิกาโอกะ
 • ∗บางสถานที่จะมีส่วนลดค่าเข้าชมให้เมื่อแสดงคูปองรถท่องเที่ยว
 • กรุณายืนยันกับสถานที่

เกี่ยวกับสายตาเห็นรถบัส

¥ค่าโดยสาร¥

 • ผู้ใหญ่ : เด็กชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป
 • เด็ก : ไม่เกินชั้นประถมศึกษา
 • ∗ไม่รับธนบัตรใบละ 2000, 5000, 10000 เยน
 • ∗ไม่รับบัตร IC card (บัตร PASMO และ Suica)

ข้อควรระวัง

 • ∗ไม่สามารถขอคืนเงินหลังจากใช้ตั๋วไปแล้วได้
 • ∗ที่นั่งทุกที่นั่งถือเป็นที่นั่งพิเศษ (สำหรับผู้สูงอายุ, ทุพพลภาพ และสตรีมีครรภ์)
 • ∗รถอาจมาถึงล่าช้าจากสภาพการจราจร
 • ∗รถนำเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงเส้นทางเนื่องจากงานเทศกาลต่าง ๆ
 • ∗กรุณางดเว้นจากการคุยโทรศัพท์ในขณะโดยสารรถประจำทาง
 • ∗กรุณาเก็บสัตว์เลี้ยงเข้ากรงเมื่อขึ้นโดยสารรถประจำทาง

ติดต่อเรา

ศูนย์จำหน่ายตั๋วรถประจำทางหลักฟูจิเคียว-ยามานาชิ
โทร: 81-555-72-6877