ฟูจิโกโกะ (แม่น้ำ 5 สาย)/Fuji Subaru Line 5th Station ⇔ สายชินจูกุ

ตารางเวลา

เดินทางไปยัง ฟูจิโกโกะ (แม่น้ำ 5 สาย)

สายลง

ดูตารางเวลาของเส้นทางกลับกัน

บริษัท KO:Keio FJ:Fujikyu

 • 6.00 - 11.00 น.
 • 11.00 - 17.00 น.
 • 17.00 - 23.00 น.
การขึ้นรถ /
การลงรถ
วันเปิดทำการ วันเสาร์และ
วันหยุด
※1
ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน★ ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน
หมายเลขรถ 1371 1101 1251 1121 1131 1351 1103 1301 1133 1123
บริษัท KOorFJ KO FJ KO FJ FJ KO KO FJ FJ
จุดหมายปลายทาง สถานีคะวะงุชิโกะ ยามานะคาโกะ เทศกาลชมดอกชิบะซากุระ ภูเขาไฟฟูจิ ฮิราโนะ โอชิโนะ คะวะงุชิโกะ
เทศกาลชมดอกชิบะซากุระ ภูเขาไฟฟูจิ ※2
ฮิราโนะ คะวะงุชิโกะ โอชิโนะ ฮิราโนะ
การขึ้นรถ สถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจุกุ 6:05 น. 7:15 น. 7:35 น. 7:45 น. 8:15 น. 8:45 น. 9:15 น. 9:45 น. 10:15 น. 10:45 น.
การขึ้นรถ ชูโอโดะ มิทากะ || 7:35 น. 7:55 น. 8:05 น. 8:35 น. 9:05 น. 9:35 น. 10:05 น. 10:35 น. 11:05 น.
การขึ้นรถ ชูโอโดะ จินไดจิ || 7:37 น. 7:57 น. 8:07 น. 8:37 น. 9:07 น. 9:37 น. 10:07 น. 10:37 น. 11:07 น.
การขึ้นรถ ชูโอโดะ ฟูชู || 7:41 น. 8:01 น. 8:11 น. 8:41 น. 9:11 น. 9:41 น. 10:11 น. 10:41 น. 11:11 น.
การขึ้นรถ ชูโอโดะ ฮิโนะ 6:35 น. 7:48 น. 8:08 น. 8:18 น. 8:48 น. 9:18 น. 9:48 น. 10:18 น. 10:48 น. 11:18 น.
การขึ้นรถ ชูโอโดะ ฮาชิโอจิ 6:44 น. 7:57 น. 8:17 น. 8:27 น. 8:57 น. 9:27 น. 9:57 น. 10:27 น. 10:57 น. 11:27 น.
การขึ้นรถ ชูโอโดะ ซากามิโกะ || 8:08 น. || 8:38 น. 9:08 น. 9:38 น. 10:08 น. 10:38 น. 11:08 น. 11:38 น.
การขึ้นรถ /
การลงรถ
ชูโอโดะ อูเอโนะฮาระ || 8:15 น. || 8:45 น. 9:15 น. 9:45 น. 10:15 น. 10:45 น. 11:15 น. 11:45 น.
การลงรถ ชูโอโดะ โนทาจิริ || 8:20 น. || 8:50 น. 9:20 น. 9:50 น. 10:20 น. 10:50 น. 11:20 น. 11:50 น.
การลงรถ ชูโอโดะ ซารุฮาจิ || 8:27 น. || 8:57 น. 9:27 น. 9:57 น. 10:27 น. 10:57 น. 11:27 น. 11:57 น.
การลงรถ ชูโอโดะ โอกาทายามะ || 8:34 น. || 9:04 น. 9:34 น. 10:04 น. 10:34 น. 11:04 น. 11:34 น. 12:04 น.
การลงรถ ชูโอโดะ ซึรุ || 8:38 น. || 9:08 น. 9:38 น. 10:08 น. 10:38 น. 11:08 น. 11:38 น. 12:08 น.
การลงรถ ชูโอโดะ นิชิคาซึระ || 8:45 น. || 9:15 น. 9:45 น. 10:15 น. 10:45 น. 11:15 น. 11:45 น. 12:15 น.
การลงรถ ชูโอโดะ ชิโมโยชิดะ || 8:50 น. || 9:20 น. 9:50 น. 10:20 น. 10:50 น. 11:20 น. 11:50 น. 12:20 น.
การลงรถ ฟูจิคิวไฮแลนด์ 7:42 น. 8:55 น. || 9:25 น. 9:55 น. 10:25 น. 10:55 น. 11:25 น. 11:55 น. 12:25 น.
การลงรถ สถานีฟูจิซัง 7:49 น. || || || || 10:32 น. || 11:32 น. || ||
การลงรถ สถานีคะวะงุชิโกะ 7:54 น. 9:00 น. || 9:30 น. 10:00 น. 10:37 น. 11:00 น. 11:37 น. 12:00 น. 12:30 น.
การลงรถ สถานีฟูจิซัง - 9:07 น. || 9:37 น. 10:07 น. || 11:07 น. - 12:07 น. 12:37 น.
การลงรถ โอชิโนะ อิริงุชิ - 9:17 น. || 9:47 น. || || 11:17 น. - || 12:47 น.
การลงรถ Oshino Shinobi no Sato - || || || 10:19 น. || || - 12:19 น. ||
การลงรถ โอชิโนะ ฮัคไค - || || || 10:22 น. || || - 12:22 น. ||
การลงรถ โอชิโนะ ยาคุบามาเอะ - || || || 10:24 น. || || - 12:24 น. ||
การลงรถ อูชิโนะ - || || || 10:26 น. || || - 12:26 น. ||
การลงรถ ฟูจิซัน ยามานะคาโกะ
(โรงแรมเม้าท์เทนฟูจิ อิริงุชิ)
- 9:23 น. || 9:53 น. 10:31 น. || 11:23 น. - 12:31 น. 12:53 น.
การลงรถ ยามานะคาโกะเคียวกุ อิริงุชิ - 9:24 น. || 9:54 น. 10:32 น. || 11:24 น. - 12:32 น. 12:54 น.
การลงรถ ยามานะคาโกมูระ- ยาคุบะ - 9:26 น. || 9:56 น. 10:34 น. || 11:26 น. - 12:34 น. 12:56 น.
การลงรถ ยามานะคาโกะ อาสะฮิกาโอกะ - 9:29 น. || 9:59 น. 10:37 น. || 11:29 น. - 12:37 น. 12:59 น.
การลงรถ บุกาคุโซมาเอะ - - || 10:04 น. - || 11:34 น. - - 13:04 น.
การลงรถ ยามานะคาโกะ ฮิราโนะ - - || 10:09 น. - || 11:39 น. - - 13:09 น.
การลงรถ คัทซึยามะ - - || - - || - - - -
การลงรถ ฮูเค็ทซึ - - || - - 11:16 น. - - - -
การลงรถ โชวจิโกะ อิริงุชิ - - || - - 11:30 น. - - - -
การลงรถ โมโตสึกะ - - || - - 11:37 น. - - - -
การลงรถ Fuji Shibazakura Festival Venue
(เทศกาลชมดอกชิบะซากุระ ภูเขาไฟฟูจิ)
- - 9:59 น. - - 11:47 น. - - - -

ข้อควรจำ

 • ※★ … บริการรถบัสประจำวันไปยังสถานที่จัดงาน Fuji Shibazakura Festival Venue (เทศกาลชมดอกชิบะซากุระ ภูเขาไฟฟูจิ) ระหว่างวันที่ 16 เมษายน - 29 พฤษภาคม
 • ※1 … รถบัสหมายเลข 1371 ให้บริการในวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2016 (บริการทุกวันมีกำหนดจากวันที่ 4/23 ถึง 5/8 และ 7/9 ถึง 8/28)
 • ※2 … บริการทุกวันไปยังทะเลสาบโมโตสุจากวันที่ 7/8 ถึง 8/31 และให้บริการในวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จากวันที่ 9/1 ถึง 22
 • ※3 … รถบัสหมายเลข 1395 จะวิ่งในฐานะ 'รถบัสพิเศษสำหรับผู้หญิง' ไปยังสถานีฟูจิ
 • ※4 … ป้ายรถบัสอุเอะโนะฮะระทางด่วนชูโอะจะใช้สำหรับการลงโดยเฉพาะ มีการเก็บค่าโดยสารที่สูงขึ้นสำหรับรอบดึก (ไม่สามารถใช้ตั๋วแลกเปลี่ยนได้)

เดินทางไปยัง สายชินจูกุ

สายขึ้น

ดูตารางเวลาของเส้นทางกลับกัน

บริษัท KO:Keio FJ:Fujikyu

 • 6.00 - 14.00 น.
 • 14.00 - 19.00 น.
การขึ้นรถ /
การลงรถ
วันเปิดทำการ ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน★
หมายเลขรถ FJ
1102
KO
1132
FJ
1104
KO
1134
FJ
1106
KO
1108
FJ
1110
KO
1122
KO
1112
FJ
1352
โดย   โดย โอชิโนะ   โดย โอชิโนะ            
จุดหมายปลายทาง ชินจูกุ ชินจูกุ ชินจูกุ ชินจูกุ ชินจูกุ ชินจูกุ ชินจูกุ ชินจูกุ ชินจูกุ ชินจูกุ ※1
การขึ้นรถ Fuji Shibazakura Festival Venue
(เทศกาลชมดอกชิบะซากุระ ภูเขาไฟฟูจิ)
- - - - - - - - - 13:30 น.
การขึ้นรถ โมโตสึกะ - - - - - - - - - 13:40 น.
การขึ้นรถ โชวจิโกะ อิริงุชิ - - - - - - - - - 13:47 น.
การขึ้นรถ ฮูเค็ทซึ - - - - - - - - - 14:01 น.
การขึ้นรถ คัทซึยามะ - - - - - - - - - ||
การขึ้นรถ ยามานะคาโกะ ฮิราโนะ - - 8:25 น. - 10:25 น. 11:25 น. 12:25 น. - 13:25 น. ||
การขึ้นรถ บุกาคุโซมาเอะ - - 8:28 น. - 10:28 น. 11:28 น. 12:28 น. - 13:28 น. ||
การขึ้นรถ ยามานะคาโกะ อาสะฮิกาโอกะ 6:25 น. 7:25 น. 8:35 น. 9:25 น. 10:35 น. 11:35 น. 12:35 น. 13:05 น. 13:35 น. ||
การขึ้นรถ ยามานะคาโกมูระ- ยาคุบะ 6:27 น. 7:27 น. 8:37 น. 9:27 น. 10:37 น. 11:37 น. 12:37 น. 13:07 น. 13:37 น. ||
การขึ้นรถ ยามานะคาโกะเคียวกุ อิริงุชิ 6:28 น. 7:28 น. 8:38 น. 9:28 น. 10:38 น. 11:38 น. 12:38 น. 13:08 น. 13:38 น. ||
การขึ้นรถ ฟูจิซัน ยามานะคาโกะ
(โรงแรมเม้าท์เทนฟูจิ อิริงุชิ)
6:30 น. 7:30 น. 8:40 น. 9:30 น. 10:40 น. 11:40 น. 12:40 น. 13:10 น. 13:40 น. ||
การขึ้นรถ อูชิโนะ || 7:36 น. || 9:36 น. || || || || || ||
การขึ้นรถ โอชิโนะ ยาคุบามาเอะ || 7:38 น. || 9:38 น. || || || || || ||
การขึ้นรถ โอชิโนะ ฮัคไค || 7:40 น. || 9:40 น. || || || || || ||
การขึ้นรถ Oshino Shinobi no Sato || 7:43 น. || 9:43 น. || || || || || ||
การขึ้นรถ โอชิโนะ อิริงุชิ 6:36 น. || 8:46 น. || 10:46 น. 11:46 น. 12:46 น. 13:16 น. 13:46 น. ||
การขึ้นรถ สถานีฟูจิซัง 6:49 น. 7:59 น. 8:59 น. 9:59 น. 10:59 น. 11:59 น. 12:59 น. 13:29 น. 13:59 น. ||
การขึ้นรถ สถานีคะวะงุชิโกะ 7:00 น. 8:10 น. 9:10 น. 10:10 น. 11:10 น. 12:10 น. 13:10 น. 13:40 น. 14:10 น. 14:40 น.
การขึ้นรถ ฟูจิคิวไฮแลนด์ 7:08 น. 8:18 น. 9:18 น. 10:18 น. 11:18 น. 12:18 น. 13:18 น. 13:48 น. 14:18 น. 14:48 น.
การขึ้นรถ ชูโอโดะ ชิโมโยชิดะ 7:14 น. 8:24 น. 9:24 น. 10:24 น. 11:24 น. 12:24 น. 13:24 น. 13:54 น. 14:24 น. 14:54 น.
การขึ้นรถ ชูโอโดะ นิชิคาซึระ 7:18 น. 8:28 น. 9:28 น. 10:28 น. 11:28 น. 12:28 น. 13:28 น. 13:58 น. 14:28 น. 14:58 น.
การขึ้นรถ ชูโอโดะ ซึรุ 7:24 น. 8:34 น. 9:34 น. 10:34 น. 11:34 น. 12:34 น. 13:34 น. 14:04 น. 14:34 น. 15:04 น.
การขึ้นรถ ชูโอโดะ โอกาทายามะ 7:27 น. 8:37 น. 9:37 น. 10:37 น. 11:37 น. 12:37 น. 13:37 น. 14:07 น. 14:37 น. 15:07 น.
การขึ้นรถ ชูโอโดะ ซารุฮาจิ 7:33 น. 8:43 น. 9:43 น. 10:43 น. 11:43 น. 12:43 น. 13:43 น. 14:13 น. 14:43 น. 15:13 น.
การขึ้นรถ ชูโอโดะ โนทาจิริ 7:40 น. 8:50 น. 9:50 น. 10:50 น. 11:50 น. 12:50 น. 13:50 น. 14:20 น. 14:50 น. 15:20 น.
การขึ้นรถ /
การลงรถ
ชูโอโดะ อูเอโนะฮาระ 7:45 น. 8:55 น. 9:55 น. 10:55 น. 11:55 น. 12:55 น. 13:55 น. 14:25 น. 14:55 น. 15:25 น.
การลงรถ ชูโอโดะ ซากามิโกะ 7:52 น. 9:02 น. 10:02 น. 11:02 น. 12:02 น. 13:02 น. 14:02 น. 14:32 น. 15:02 น. 15:32 น.
การลงรถ ชูโอโดะ ฮาชิโอจิ 8:03 น. 9:13 น. 10:13 น. 11:13 น. 12:13 น. 13:13 น. 14:13 น. 14:43 น. 15:13 น. 15:43 น.
การลงรถ ชูโอโดะ ฮิโนะ 8:12 น. 9:22 น. 10:22 น. 11:22 น. 12:22 น. 13:22 น. 14:22 น. 14:52 น. 15:22 น. 15:52 น.
การลงรถ ชูโอโดะ ฟูชู 8:19 น. 9:29 น. 10:29 น. 11:29 น. 12:29 น. 13:29 น. 14:29 น. 14:59 น. 15:29 น. 15:59 น.
การลงรถ ชูโอโดะ จินไดจิ 8:23 น. 9:33 น. 10:33 น. 11:33 น. 12:33 น. 13:33 น. 14:33 น. 15:03 น. 15:33 น. 16:03 น.
การลงรถ ชูโอโดะ มิทากะ 8:25 น. 9:35 น. 10:35 น. 11:35 น. 12:35 น. 13:35 น. 14:35 น. 15:05 น. 15:35 น. 16:05 น.
การลงรถ สถานีรถบัสด่วนพิเศษชินจุกุ 8:45 น. 9:55 น. 10:55 น. 11:55 น. 12:55 น. 13:55 น. 14:55 น. 15:25 น. 15:55 น. 16:25 น.

ข้อควรจำ

 • ※★ … บริการรถบัสประจำวันไปยังสถานที่จัดงาน Fujishibazakuramatsuri (เทศกาลชมดอกชิบะซากุระ ภูเขาไฟฟูจิ) ระหว่างวันที่ 16 เมษายน - 29 พฤษภาคม
 • ※1 … บริการทุกวันจากทะเลสาบโมโตสุจากวันที่ 7/8 ถึง 8/31 และเปิดให้บริการในวันเสาร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์จากวันที่ 9/1 ถึง 22

ค่าโดยสาร

ค่าโดยสารปกติ

เปิดทำการตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2558

เที่ยวเดียว ชูโอโดะ   รถโดยสารตอนกลางคืน
อูเอโนะฮาระ ซากามิโกะ ฮาชิโอจิ ฮิโนะ ฟูชู จินไดจิ มิทากะ ชินจูกุ ชินจูกุ
ชูโอโดะ อูเอโนะฮาระ   150เยน 310เยน 520เยน 670เยน 770เยน 770เยน 1,050เยน 1,600เยน
ชูโอโดะ โนทาจิริ 150เยน 210เยน 360เยน 570เยน 720เยน 820เยน 820เยน 1,100เยน 1,650เยน
ชูโอโดะ ซารุฮาจิ 260เยน 360เยน 570เยน 770เยน 930เยน 980เยน 1,050เยน 1,250เยน 1,900เยน
ชูโอโดะ โอกาทายามะ 410เยน 520เยน 720เยน 930เยน 1,100เยน 1,200เยน 1,200เยน 1,450เยน 2,200เยน
ชูโอโดะ ซึรุ 460เยน 620เยน 820เยน 980เยน 1,150เยน 1,250เยน 1,300เยน 1,500เยน 2,250เยน
ชูโอโดะ นิชิคาซึระ 570เยน 720เยน 930เยน 1,150เยน 1,300เยน 1,350เยน 1,400เยน 1,600เยน 2,400เยน
ชูโอโดะ ชิโมโยชิดะ 670เยน 820เยน 960เยน 1,200เยน 1,350เยน 1,450เยน 1,500เยน 1,700เยน 2,550เยน
ฟูจิคิวไฮแลนด์ 720เยน 870เยน 960เยน 1,300เยน 1,450เยน 1,500เยน 1,550เยน 1,750เยน 2,650เยน
สถานีฟูจิซัง
สถานีคะวะงุชิโกะ
โอชิโนะ อิริงุชิ 870เยน 980เยน 1,200เยน 1,400เยน 1,550เยน 1,650เยน 1,650เยน 1,900เยน -
ชิกิโนะ โมริ
โอชิโนะ โคเอ็น มาเอะ
980เยน 1,100เยน 1,300เยน 1,500เยน 1,650เยน 1,750เยน 1,750เยน 2,000เยน -
โอชิโนะ ฮัคไค
โอชิโนะ ยาคุบามาเอะ
อูชิโนะ
ฟูจิซัน ยามานะคาโกะ
(โรงแรมเม้าท์เทนฟูจิ อิริงุชิ)
1,050เยน 1,150เยน 1,350เยน 1,550เยน 1,700เยน 1,800เยน 1,800เยน 2,050เยน -
ยามานะคาโกะเคียวกุ อิริงุชิ
ยามานะคาโกมูระ ยาคุบะ
ยามานะคาโกะ
อาสะฮิกาโอกะ
บุกาคุโซมาเอะ 1,050เยน 1,200เยน 1,400เยน 1,550เยน 1,750เยน 1,800เยน 1,850เยน 2,050เยน -
ยามานะคาโกะ ฮิราโนะ 1,100เยน 1,200เยน 1,400เยน 1,600เยน 1,750เยน 1,850เยน 1,850เยน 2,100เยน -
คัทซึยามะ 870เยน 980เยน 1,200เยน 1,400เยน 1,550เยน 1,650เยน 1,650เยน 1,900เยน -
ฮูเค็ทซึ 1,050เยน 1,150เยน 1,350เยน 1,550เยน 1,700เยน 1,800เยน 1,800เยน 2,050เยน -
โมโตสึกะ 1,200เยน 1,300เยน 1,500เยน 1,700เยน 1,850เยน 1,900เยน 1,950เยน 2,200เยน -

ข้อควรจำ/คำเตือน

<ข้อควรระวังเมื่อขึ้นรถโดยสาร>

 • ทำการสำรองที่นั่งออนไลน์หรือโทรศัพท์ไปที่ศูนย์สำรองที่นั่ง และไปที่เคาน์เตอร์ก่อนเวลาเพื่อรับตั๋วโดยสาร การจองสามารถทำได้ก่อนวันเดินทางเป็นเวลา
  1 เดือนจนถึง 30 นาทีก่อนออกเดินทาง
 • กรุณารับตั๋วโดยสารอย่างน้อย 10 นาทีก่อนออกเดินทาง ที่นั่งของผู้โดยสารที่จองตั๋วไว้แต่ไม่ได้มาตามเวลาออกเดินทางอาจถูกยกให้กับผู้โดยสารท่านอื่น
 • ที่นั่งในรถด่วนสายส่วนกลาง (Central Express Bus) จะถูกจองและกำหนดเมื่อชำระเงินค่าโดยสาร
  การสำรองที่นั่งโดยเฉพาะเจาะจงนั้นไม่สามารถกระทำได้ ไม่มีส่วนลดให้กับการเดินทางไป-กลับ หรือการเดินทางไปหลายเส้นทาง
 • รุ่นของรถประจำทางอาจแตกต่างกันสืบเนื่องจากการเดินทางรอบถัดไป
 • มีค่าบริการเรียกเก็บสำหรับการขอคืนเงิน โดยกำหนดไว้แยกต่างหาก ตั๋วที่ไม่ได้รับการใช้งานภายในเวลาออกเดินทางจะไม่สามารถใช้งานได้
 • เด็กที่ยังไม่เข้าชั้นประถมศึกษา(6 ขวบหรือต่ำกว่า) ไม่ต้องเสียค่าโดยสาร อย่างไรก็ตาม
  เด็กที่ยังไม่เข้าชั้นประถมศึกษาซึ่งมีการครอบครองที่นั่งโดยสารจะต้องเสียค่าโดยสารในอัตราของเด็ก อัตราค่าโดยสารเด็กคือครึ่งราคาจากราคาจริง
 • รถขาเข้าอาจมาถึงช้าเนื่องจากสภาพการจราจร (อุบัติเหตุ การจราจรหนาแน่น สภาพอากาศผิดปกติ และอื่น ๆ) ค่าโดยสารจะไม่ถูกคืนให้เมื่อเกิดการล่าช้า
 • ตารางเวลาและค่าโดยสารอาจมีการแก้ไข โปรดตรวจสอบเวลาและค่าโดยสารเมื่อทำการสำรองที่นั่ง
 • ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ก่อนเมื่อทำการโทรศัพท์จองที่นั่ง

ติดต่อเรา

ศูนย์ติดต่อฟูจิเคียว
โทร: 81-555-73-8181 (เวลาทำการ 7.30 - 20.00 น.)
ศูนย์การสำรองที่นั่งรถด่วนเคโอะ (Keio Express Bus)
โทร: 81-3-5376-2222 (เวลาทำการ 9.00 - 18.00 น.)