สถานีฟูจิซัง ⇔ สายท่าอากาศยานฮาเนดะ

แผนที่เส้นทางการเดินรถ

กดที่ไอคอนแสดงป้ายรถโดยสาร

ตารางเวลา

เดินทางไปยัง สถานีฟูจิซัง

สายลง

ดูตารางเวลาของเส้นทางกลับกัน

การขึ้นรถ /
การลงรถ
วันเปิดทำการ ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน
การขึ้นรถ อาคารท่าอากาศยานฮาเนดะ 3 6.55 น. 8:50 น. 10.05 น. 12.25 น. 14.40 น. 17:30 น.
การขึ้นรถ อาคารท่าอากาศยานฮาเนดะ 2 7:05 น. 9:00 น. 10.15 น. 12.35 น. 14.50 น. 17:40 น.
การขึ้นรถ อาคารท่าอากาศยานฮาเนดะ 1 || 9:05 น. 10.20 น. 12.40 น. 14.55 น. 17:45 น.
การขึ้นรถ สถานีชินางาวะ (โคนันงุชิ) 7.45 น. 9:35 น. 10.50 น. 13.10 น. 15.25 น. 18:15 น.
การลงรถ ชูโอโดะ โอกาทายามะ 9:19 น. 11:09 น. 12:24 น. 14:39 น. 16:54 น. 19:44 น.
การลงรถ ชูโอโดะ ซึรุ 9:23 น. 11:13 น. 12:28 น. 14:43 น. 16:58 น. 19:48 น.
การลงรถ ชูโอโดะ นิชิคาซึระ 9:30 น. 11:20 น. 12:35 น. 14:50 น. 17:05 น. 19:55 น.
การลงรถ ชูโอโดะ ชิโมโยชิดะ 9:35 น. 11:25 น. 12:40 น. 14:55 น. 17:10 น. 20:00 น.
การลงรถ ฟูจิคิวไฮแลนด์ 9:40 น. 11:30 น. 12:45 น. 15:00 น. 17:15 น. 20:05 น.
การลงรถ ฟูจิซังที่จอดรถ 9:45 น. 11:35 น. 12:50 น. 15:05 น. 17:20 น. 20:10 น.
การลงรถ สถานีคะวะงุชิโกะ 9:50 น. 11:40 น. 12:55 น. 15:10 น. 17:25 น. 20:15 น.
การลงรถ สถานีฟูจิซัง 9:57 น. 11:47 น. 13:02 น. 15:17 น. 17:32 น. 20:22 น.

เดินทางไปยังสายท่าอากาศยานฮาเนดะ

สายขึ้น

ดูตารางเวลาของเส้นทางกลับกัน

การขึ้นรถ /
การลงรถ
วันเปิดทำการ ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน
การขึ้นรถ สถานีฟูจิซัง 5:00 น. 9:50 น. 12:25 น. 14:25 น. 15:35 น. 17:35 น.
การขึ้นรถ สถานีคะวะงุชิโกะ 5:10 น. 10:00 น. 12:35 น. 14:35 น. 15:45 น. 17:45 น.
การขึ้นรถ ฟูจิซังที่จอดรถ 5:15 น. 10:05 น. 12:40 น. 14:40 น. 15:50 น. 17:50 น.
การขึ้นรถ ฟูจิคิวไฮแลนด์ 5:20 น. 10:10 น. 12:45 น. 14:45 น. 15:55 น. 17:55 น.
การขึ้นรถ ชูโอโดะ ชิโมโยชิดะ 5:26 น. 10:16 น. 12:51 น. 14:51 น. 16:01 น. 18:01 น.
การขึ้นรถ ชูโอโดะ นิชิคาซึระ 5:30 น. 10:20 น. 12:55 น. 14:55 น. 16:05 น. 18:05 น.
การขึ้นรถ ชูโอโดะ ซึรุ 5:36 น. 10:26 น. 13:01 น. 15:01 น. 16:11 น. 18:11 น.
การขึ้นรถ ชูโอโดะ โอกาทายามะ 5:39 น. 10:29 น. 13:04 น. 15:04 น. 16:14 น. 18:14 น.
การลงรถ สถานีชินางาวะ (โคนันงุชิ) 7:12 น. 12:02 น. 14:37 น. 16:38 น. 17:48 น. 19:48 น.
การลงรถ อาคารท่าอากาศยานฮาเนดะ 2 7:44 น. 12:34 น. 15:09 น. 17:10 น. 18:20 น. 20:22 น.
การลงรถ อาคารท่าอากาศยานฮาเนดะ 1 7:49 น. 12:39 น. 15:14 น. 17:15 น. 18:25 น. ||
การลงรถ อาคารท่าอากาศยานฮาเนดะ 3 7:56 น. 12:46 น. 15:21 น. 17:22 น. 18:32 น. 20:32 น.

ข้อควรจำ

 • ※เดินทางไปยังภูเขาไฟฟูจิโกโกเมะตามฤดูกาลเท่านั้น (เวลาการทำงานอาจแตกต่างกันไปในแต่ละปี)
 • ※สายขึ้นจะเดินทางออกจากสถานีฟูจิซังทั้งหมด

ค่าโดยสาร

ค่าโดยสารปกติ

  ท่าอากาศยานฮาเนดะ สถานีชินางาวะ
ชูโอโดะ โอกาทายามะ
ชูโอโดะ ซึรุ
ชูโอโดะ นิชิคาซึระ
2,310yen 1,830yen
ชูโอโดะ ชิโมโยชิดะ
ฟูจิคิวไฮแลนด์
ฟูจิซังที่จอดรถ
สถานีคะวะงุชิโกะ
สถานีฟูจิซัง
2,520เยน 2,040เยน

ข้อควรจำ/คำเตือน

<ข้อควรจำเกี่ยวกับการออกตั๋วโดยสาร>

 • กรุณาชำระค่าโดยสารซึ่งจองตั๋วผ่านศูนย์ติดต่อฟูจิเคียวที่เคาน์เตอร์จองตั๋วสถานีฟูจิซัง, สถานีคะวะงุชิโกะ, ฟูจิเคียวไฮแลนด์ หรือร้านค้าสะดวกซื้อในพื้นที่ของคุณ
  (Lawson, Circle K, Sunkus, Familymart) ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ก่อนวันเดินทาง
 • ลูกค้าที่ซื้อตั๋วที่เคาน์เตอร์รถด่วนเคฮิน (Keihin Express) จะต้องทำการจองที่ศูนย์สำรองที่นั่งรถด่วนเคเคียวก่อน และต้องชำระเงินค่าโดยสารภายในเวลา 17.00 น.
  ของวันก่อนวันเดินทาง
 • ถ้าตั๋วไม่ได้รับการชำระเงินภายในเวลา 17.00 น. ของวันก่อนวันเดินทาง การสำรองที่นั่งจะถูกยกเลิก

<ข้อควรระวังเมื่อขึ้นรถโดยสาร>

 • การสำรองที่นั่งเท่านั้น (อย่างไรก็ตาม ตั๋วอาจซื้อได้โดยไม่ต้องจองล่วงหน้าหากมีที่นั่งเหลืออยู่)
 • การจองสามารถทำได้ตั้งแต่ 1 เดือนก่อนวันเดินทาง (สำหรับเดือนที่มีจำนวนวันต่างกัน อาจกระทำได้ตั้งแต่วันแรกของเดือนถัดมา)
 • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจอง กรุณาติดต่อศูนย์สำรองที่นั่งภายในเวลา 17.00 น. ของวันก่อนวันออกเดินทาง
 • ไม่สามารถขอเงินคืนได้ ในกรณีที่เกิดการล่าช้าเนื่องจากสภาพท้องถนนและสาเหตุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
 • บริษัทรถโดยสารจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการล่าช้าของรถ
 • ผู้โดยสารจำเป็นต้องรับผิดชอบต่อการเก็บรักษาสัมภาระของตนเอง กระเป๋าใบใหญ่ เช่น กระเป๋าเดินทางและอื่น ๆ อาจต้องนำไปเก็บไว้ที่ท้องรถ
  แต่โดยหลักการแล้วจะมีการจำกัดกระเป๋าเพียงหนึ่งใบต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
  และทางบริษัทรถโดยสารจะไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นกับสัมภาระของท่าน
 • ในกรณีที่ต้องการขอคืนเงินสำหรับตั๋วที่ซื้อจากเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว กรุณาแจ้งที่จุดจำหน่ายก่อนวันออกเดินทาง จะมีการเสียค่าบริการซึ่งได้มีการกำหนดไว้ต่างหาก
 • ตั๋วซึ่งชำระเงินที่ร้านสะดวกซื้อ จะไม่สามารถขอเงินคืนที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วได้
  กรุณาแจ้ง Wellnet, the printer ก่อนวันเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินให้หากการแจ้งเกิดขึ้นหลังจากเวลาเดินทาง
  ตั๋วจะต้องถูกส่งมาที่ Wellnet หากต้องการขอคืนเงิน (ค่าธรรมเนียมจะถูกตัดออกจากบัญชีธนาคาร ค่าบริการ 200 เยนต่อคนและค่าติดต่อ 540 เยนจะถูกปรับออก)
 • ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ก่อนเมื่อทำการโทรศัพท์สำรองที่นั่ง

ติดต่อเรา

ศูนย์ติดต่อฟูจิเคียว
โทร: 81-555-73-8181(เวลาทำการ 7.30 - 20.00 น.)
เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วรถด่วนเคฮิน (Keihin Express)
โทร: 81-3-3743-0022(เวลาทำการ 9.00 - 18.30 น.)