สถานีฟูจิซัง ⇔ สายท่าอากาศยานฮาเนดะ

แผนที่เส้นทางการเดินรถ

กดที่ไอคอนแสดงป้ายรถโดยสาร

ตารางเวลา

เดินทางไปยัง สถานีฟูจิซัง

สายลง

ดูตารางเวลาของเส้นทางกลับกัน

การขึ้นรถ /
การลงรถ
วันเปิดทำการ ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน
การขึ้นรถ อาคารท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ 6.55 น. 10.05 น. 12.25 น. 14.40 น.
การขึ้นรถ อาคารท่าอากาศยานฮาเนดะ 2 || 10.15 น. 12.35 น. 14.50 น.
การขึ้นรถ อาคารท่าอากาศยานฮาเนดะ 1 || 10.20 น. 12.40 น. 14.55 น.
การขึ้นรถ สถานีชินางาวะ (โคนันงุชิ) 7.35 น. 10.50 น. 13.10 น. 15.25 น.
การลงรถ ฟูจิคิวไฮแลนด์ 9.25 น. 12.40 น. 15.00 น. 17.15 น.
การลงรถ ที่จอดรถฟูจิ โฮคุโรคุ 9.30 น. 12.45 น. 15.05 น. 17.20 น.
การลงรถ สถานีคะวะงุชิโกะ 9.35 น. 12.50 น. 15.10 น. 17.25 น.
การลงรถ สถานีฟูจิซัง 9.42 น. 12.57 น. 15.17 น. 17.32 น.

เดินทางไปยังสายท่าอากาศยานฮาเนดะ

สายขึ้น

ดูตารางเวลาของเส้นทางกลับกัน

การขึ้นรถ /
การลงรถ
วันเปิดทำการ ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน
การขึ้นรถ สถานีฟูจิซัง 5.00 น. 9.53 น. 14.23 น. 17.38 น.
การขึ้นรถ สถานีคะวะงุชิโกะ 5.07 น. 10.00 น. 14.30 น. 17.45 น.
การขึ้นรถ ที่จอดรถฟูจิ โฮคุโรคุ 5.12 น. 10.05 น. 14.35 น. 17.50 น.
การขึ้นรถ ฟูจิคิวไฮแลนด์ 5.17 น. 10.10 น. 14.40 น. 17.55 น.
การลงรถ สถานีชินางาวะ (โคนันงุชิ) 7.05 น. 11.58 น. 16.28 น. 19.43 น.
การลงรถ อาคารท่าอากาศยานฮาเนดะ 2 7.37 น. 12.30 น. 17.00 น. ||
การลงรถ อาคารท่าอากาศยานฮาเนดะ 1 7.42 น. 12.35 น. 17.05 น. ||
การลงรถ อาคารท่าอากาศยานนานาชาติฮาเนดะ 7.49 น. 12.42 น. 17.12 น. 20.17 น.

ข้อควรจำ

 • ※เดินทางไปยังภูเขาไฟฟูจิโกโกเมะตามฤดูกาลเท่านั้น (เวลาการทำงานอาจแตกต่างกันไปในแต่ละปี)
 • ※สายขึ้นจะเดินทางออกจากสถานีฟูจิซังทั้งหมด

ค่าโดยสาร

ค่าโดยสารปกติ

  ท่าอากาศยานฮาเนดะ สถานีชินางาวะ
ฟูจิคิวไฮแลนด์
ที่จอดรถฟูจิ โฮคุโรคุ
สถานีคะวะงุชิโกะ
สถานีฟูจิซัง
2,470เยน 2,000เยน

ข้อควรจำ/คำเตือน

<ข้อควรจำเกี่ยวกับการออกตั๋วโดยสาร>

 • กรุณาชำระค่าโดยสารซึ่งจองตั๋วผ่านศูนย์ติดต่อฟูจิเคียวที่เคาน์เตอร์จองตั๋วสถานีฟูจิซัง, สถานีคะวะงุชิโกะ, ฟูจิเคียวไฮแลนด์ หรือร้านค้าสะดวกซื้อในพื้นที่ของคุณ
  (Lawson, Circle K, Sunkus, Familymart) ภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ก่อนวันเดินทาง
 • ลูกค้าที่ซื้อตั๋วที่เคาน์เตอร์รถด่วนเคฮิน (Keihin Express) จะต้องทำการจองที่ศูนย์สำรองที่นั่งรถด่วนเคเคียวก่อน และต้องชำระเงินค่าโดยสารภายในเวลา 17.00 น.
  ของวันก่อนวันเดินทาง
 • ถ้าตั๋วไม่ได้รับการชำระเงินภายในเวลา 17.00 น. ของวันก่อนวันเดินทาง การสำรองที่นั่งจะถูกยกเลิก

<ข้อควรระวังเมื่อขึ้นรถโดยสาร>

 • การสำรองที่นั่งเท่านั้น (อย่างไรก็ตาม ตั๋วอาจซื้อได้โดยไม่ต้องจองล่วงหน้าหากมีที่นั่งเหลืออยู่)
 • การจองสามารถทำได้ตั้งแต่ 1 เดือนก่อนวันเดินทาง (สำหรับเดือนที่มีจำนวนวันต่างกัน อาจกระทำได้ตั้งแต่วันแรกของเดือนถัดมา)
 • เมื่อต้องการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการจอง กรุณาติดต่อศูนย์สำรองที่นั่งภายในเวลา 17.00 น. ของวันก่อนวันออกเดินทาง
 • ไม่สามารถขอเงินคืนได้ ในกรณีที่เกิดการล่าช้าเนื่องจากสภาพท้องถนนและสาเหตุอื่น ๆ ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
 • บริษัทรถโดยสารจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากการล่าช้าของรถ
 • ผู้โดยสารจำเป็นต้องรับผิดชอบต่อการเก็บรักษาสัมภาระของตนเอง กระเป๋าใบใหญ่ เช่น กระเป๋าเดินทางและอื่น ๆ อาจต้องนำไปเก็บไว้ที่ท้องรถ
  แต่โดยหลักการแล้วจะมีการจำกัดกระเป๋าเพียงหนึ่งใบต่อผู้โดยสารหนึ่งท่าน
  และทางบริษัทรถโดยสารจะไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ซึ่งเกิดขึ้นกับสัมภาระของท่าน
 • ในกรณีที่ต้องการขอคืนเงินสำหรับตั๋วที่ซื้อจากเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว กรุณาแจ้งที่จุดจำหน่ายก่อนวันออกเดินทาง จะมีการเสียค่าบริการซึ่งได้มีการกำหนดไว้ต่างหาก
 • ตั๋วซึ่งชำระเงินที่ร้านสะดวกซื้อ จะไม่สามารถขอเงินคืนที่เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วได้
  กรุณาแจ้ง Wellnet, the printer ก่อนวันเดินทาง จะไม่มีการคืนเงินให้หากการแจ้งเกิดขึ้นหลังจากเวลาเดินทาง
  ตั๋วจะต้องถูกส่งมาที่ Wellnet หากต้องการขอคืนเงิน (ค่าธรรมเนียมจะถูกตัดออกจากบัญชีธนาคาร ค่าบริการ 200 เยนต่อคนและค่าติดต่อ 540 เยนจะถูกปรับออก)
 • ตรวจสอบหมายเลขโทรศัพท์ก่อนเมื่อทำการโทรศัพท์สำรองที่นั่ง

ติดต่อเรา

ศูนย์ติดต่อฟูจิเคียว
โทร: 81-555-73-8181(เวลาทำการ 7.30 - 20.00 น.)
เคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วรถด่วนเคฮิน (Keihin Express)
โทร: 81-3-3743-0022(เวลาทำการ 9.00 - 18.30 น.)