Contact:fujiq-resorts@fujikyu.co.jp *English & Chinese available

MENU

language

ภาษาไทย

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือครองพาส Mt. Fuji Pass

เพียงแค่โชว์พาส รับไปเลยสิทธิพิเศษมากมาย

แช่น้ำผุร้อน ออนเซน

Fujiyama Onsen

บ่อแช่น้ำผุร้อน Fujiyama Onsen

Onsen ธรรมชาตินี้ซึ่งถือได้ว่าเป็นห้องอาบน้ำที่ใหญ่ที่สุดในญี่ปุ่น ที่สร้างขึ้นโดยใช้วิธีการแบบดั้งเดิม เป็นอาคารไม้ทั้งหลัง มีกิจกรรมการบำรุงผิว และบำรุงสุขภาพ ให้ท่านได้มาสัมผัสมากมายกว่า 20 ชนิด พร้อมทั้งรับประทานร้านอาหารแสนอร่อย และมีร้านค้าขายของที่ระลึก

รับส่วนลด 20-25 เปอร์เซ็น จากยอดใช้จ่าย

Bus Stop/Station:Highland Resort Hotel&Spa BusStop

Access:Sight Seeing Bus(RedLine)

Yumura Onsen Resorts

บ่อน้ำพุร้อน Yumura Onsen Resorts

・Koubouyu ・RyokanMeiji ・Yanagiya
・HotelYoshino ・YumuraHotel ・Rakuseikan
・KofuFujiyaHotel ・TokiwaHotel

รับส่วนลด 10 เปอร์เซ็น จากยอดซื้อ 1000 เยน

Bus Stop/Station:Kofu Sta.BusStop

Access:Local route bus(to Kofu)

PAGETOP