• ■เพียงแค่พาสนี้เล่มเดียว สามารถใช้เดินทางท่องเที่ยวได้ไม่จำกัด「เมาท์ฟูจิ พาส(Mt.Fuji Pass)」
  เป็นตั๋วราคาพิเศษที่รวมหลากหลายสิ่งหลายอย่างที่จำเป็นในการเดินทางท่องเที่ยวรอบๆ โซนภูเขาไฟฟูจิทั้งเหนือจรดใต้ จากจังหวัดยามานาชิลงมาถึงจังหวัดชุสุโอกะ ไม่ว่าจะเป็นรถไฟ รถบัส เรือท่องเที่ยว รวมทั้งกระเช้า
 • ■สามารถเลือกซื้อได้ตั้งแต่พาสที่ใช้เดินทาง 1วัน จนถึง 3 วัน
  ตามความต้องการและความสะดวกของนักท่องเที่ยว เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเที่ยวบริเวณภูเขาไฟฟูจิ ไม่ว่าจะเป็นเดินทางท่องเที่ยวแบบเช้าเย็นกลับ หรือพักค้างคืนในแถบภูเขาไฟฟูจิ ก็สามารถเลือกซื้อพาสได้ตามความต้องการ เพราะมีจำหน่ายตั้งแต่ พาส1วัน จนถึงพาสแบบ 3 วัน
 • ■สามารถใช้สิทธิ์รับส่วนลดราคาพิเศษจากสถานที่ท่องเที่ยวกว่า 12 แห่ง ที่ร่วมรายการได้
  ข้อมูลส่วนลดดูได้จากเอกสารแนบ สิทธิ์ที่จะได้รับหากแสดงพาส 「เมาท์ฟูจิ พาส(Mt. Fuji Pass)」 ที่ร้านค้าและสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าร่วม รวมกว่า 12 รายการ อาทิ รับเครื่องเดื่มเย็นฟรี รับส่วนลดราคาพิเศษ

ราคาจำหน่าย

ตั๋วประเภท 1 วัน

ผูใหญ่
5,500เยน
เด็ก
2,750เยน

ตั๋วประเภท 2 วัน

ผูใหญ่
8,000เยน
เด็ก
4,000เยน

ตั๋วประเภท 3 วัน

ผูใหญ่
10,000เยน
เด็ก
5,000เยน
 • ※ผู้ใหญ่ (ระดับ ชั้นมัธยมต้นขึ้นไป)
 • ※เด็ก (อายุระดับประถมศึกษา)

การใช้งาน

เหมาะสำหรับ
ตั๋วนี้เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น และมีวัตถุประสงค์ในการเดินทางท่องเที่ยว รอบ สถานที่ท่องเที่ยวรอบๆ ภูเขาไฟฟูจิ เงื่อนไขการเข้าประเทศญี่ปุ่น เป็นไปตามข้อตกลงกฏหมายเกี่ยวกับการเข้าเมืองของแต่ละประเทศ
การซื้อ
นักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้าประเทศญี่ปุ่นแล้ว สามารถหาซื้อพาสได้จากเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋ว ของบริษัท ฟูจิคิวโค ในประเทศญี่ปุ่น สิ่งที่ต้องเตรียมและปฎิบัติดังนี้ 1. เตรียมพาสปอร์ตเพื่อใช้ยืนยันตัวตนตอนซื้อ 2. ซื้อพาสจากเคาน์เตอร์จำหน่ายตั๋วของบริษัทฟูจิคิวโค 3. เมื่อได้พาสแล้ว กรูณาเขียนชื่อลงในตั๋วทันทีหลังจากซื้อ (ชื่อจำเป็นต้องตรงกับพาสปอร์ต)
การใช้งาน
 • ・ตั๋วนี้ใช้ได้เฉพาะผู้ที่มีชื่อระบุไว้เท่านั้น ไม่สามารถใช้แทนกันได้
 • ・กรุณาแสดงตั๋วนี้แก่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ที่ใช้งานอาทิ เจ้าหน้าที่บนรถไฟ หรือรถบัสโดยสาร หรือเจ้าที่ที่สวนสนุก หรือร้านขายของที่ระลึก
 • ・กรณีใช้เข้าที่สถานที่ท่องเที่ยว บางที่ อาทิสวนสนุกฟูจิคิวไฮแลนด์ สามารถเข้าสวนสนุกฯฟรี และรับตั๋วเครื่องเล่น 1 รายการ จากเจ้าหน้าที่ กรุณาปฎิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่
ข้อควรระวัง
 • ・กรุณาตรวจสอบวัน-เวลาเปิดทำการของแต่ละสถานที่ก่อนเดินทาง อาจส่งผลให้ใช้เวลาในการซื้อนานหากตรงกับช่วงเทศกาลท่องเที่ยว
 • ・ตั๋วมีให้เลือก 3 ชนิดตามความต้องการ ตั๋วประเภท 1 วัน. 2 วัน และ 3 วัน
  ตั๋วประเภท 2 วัน และ 3 วัน จำเป็นต้องใช้งานอย่างต่อเนื่องกัน
 • ・กรณีสูญหาย หรือถูกขโมย ไม่สามารถออกตั๋วใหม่แทนได้
 • ・ไม่สามารถเปลี่ยนวัน-เวลาเดินทางได้
 • ・กรณีรถไฟหยุด หรือตรงกับวันหยุดสวนสนุกหรือสถานที่ต่างๆ ไม่สามารถขอคืนเงิน ไม่ว่ากรณีใดใดก็ตาม

สิทธิพิเศษอื่นๆ

สามารถใช้ ได้ตามสถานที่ที่เข้าร่วมรายการทั้ง 12 ที่ที่ระบุในเงื่อนไข เพื่อใช้สิทธิ์รับส่วนลดราคาพิเศษ รายละเอียดดังนี้

Restaurants and shops

Hot spring

 • Fujiyama Onsen

สถานที่จัดจำหน่าย

สถานที่จัดจำหน่าย

 • เคาน์เตอร์จำหน่ายตัว ที่สถานี Otsuki (Fujikyu Railway).
 • เคาน์เตอร์จำหน่ายตัว ที่สถานี Kawaguchiko
 • เคาน์เตอร์จำหน่ายตัว ที่สถานี Mt.Fuji (Fujikyu Railway).
 • เคาน์เตอร์จำหน่ายตัว ที่ Yamanakako-Asahigaoka Bus Terminal.
 • เคาน์เตอร์จำหน่ายตัว ที่สถานี Gotemba (Fujikyu Bus)
 • เคาน์เตอร์จำหน่ายตัว ที่สถานี Shinfuji (Fujikyu Bus)
 • เคาน์เตอร์จำหน่ายตัว ที่สถานี Mishima (Fujikyu Bus)
 • เคาน์เตอร์จำหน่ายตัว ที่สถานี Fujinomiya (Fujikyu Bus)

ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้

 • 1. ตั๋วนี้สามารถใช้ได้เฉพาะผู้ที่มีชื่อระบุไว้ที่หน้าตั๋วเท่านั้น ไม่สามารถใช่ร่วมกับคนอื่นได้ และใช้ได้เฉพาะช่วงเวลาที่ระบุในตั๋วเท่านั้น
 • 2. กรุณาแสดงตั๋วนี้แก่เจ้าหน้าที่ทุกครั้ง ที่ใช้งานอาทิ เจ้าหน้าที่บนรถไฟ หรือรถบัสโดยสาร หรือเจ้าที่ที่สวนสนุก หรือร้านขายของที่ระลึก
 • 3. กรุณาแสดงพาสปอร์ต หากเจ้าหน้าที่ต้องการเรียกดูทุกครั้ง
 • 4. พาสนี้สามารถใช้งานครอบคลุมทั้งในส่วนของการเดินทางโดยรถไฟ รถบัสโดยสาร และใช้สิทธิ์พิเศษอื่นๆ อีกมาหมาย ตามเงื่อนไขที่ระบุ
รถไฟ (Train)
ใช้กับสายฟูจิคิวโดไลน์ ระหว่างสถานีโอสึกิ ถึงสถานีคาวาคุจิโกะ
รถโดยสารประจำทาง รถบัส
รถบัสท่องเที่ยวรอบทะเลสาบคาวาคุจิโกะ (Red Line)
รถบัสท่องเที่ยวรอบทะเลสาบไซโกะ (Green Line)
รถบัสท่องเที่ยวนารุซาว่า,ทะเลสาบโชจิโกะ,ทะเลสามโมโตสุโกะ (Blue Line)
รถบัสจากสถานีโคฟุ-สถานีอิซาว่าออนเซน-สถานีคาวาคุจิโกะ-สถานีฟูจิซัง
รถบัสสถานีมิชิม่า-สถานีโกเทมบะ
รถบัสโกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เลท-สถานีโกเทมบะ-ทะเลสาบยามะนากะโกะ – สถานีคาวาคุจิโกะ
รถบัสสถานีชินฟูจิ-ทะเลสาบโมโตสุโกะ-ทะเลสาบโชจิโกะ-สถานีคาวาคุจิโกะ- สถานีฟูจิซัง
รถบัสจากด่านทางด่วน โกเทมบะ- สถานีโกเทมบะ- สวนสนุกกรินปะ-ลานสกีเยติ
รถบัสจากสถานีฟูจิซัง- ฟูจิซังชั้น 5 ฝั่ง Fuji Subaru Line
สถานีชินฟูจิ-สถานีชินฟูจิโนะมิยะ-ทางขึ้นฟูจิชั้น 5 ฝั่ง Fujinomiya
สถานีมิชิม่า-สวนสนุกกรินปะ-ทางขึ้นฟูจิชั้น 5 ฝั่ง ฟุจิโนะมิยะ
โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เลท-สถานีโกเทมบะ-ฟูจิชั้น 5 ฝั่ง Gotemba -Mizugatsuka Park
โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอาท์เลท-สถานีโกเทมบะ-ฟูจิชั้น 5 ฝั่ง Subashiri
ล่องเรือ / ขึ้นกระเช้า
 • ・ล่องเรือ ฟรี Kawaguchiko Yuransen “En soleil”,
 • ・ล่องเรือ ฟรี Yamanakako Excursion Ship”Swan Lake”
 • ・ล่องเรือ ฟรี Lake Motosu Sightseeing Boat”Moguran”
 • ・นั่งกระเช้า ฟรี Kawaguchiko Tenjoyama Park”Kachikachi-yama Ropeway”
สถานที่ท่องเที่ยว

- เข้าสวนสนุก Fuji-Q Highland
- สวนสนุก Grinpa
- ถ้ำลม Fugaku
- ถ้ำน้ำแข็ง Fuketsu
- พิพิธภัณธ์ Fujiyama Museum.

 • 5. กรณีใช้โดยสารรถไฟ ใช้ได้เฉพาะรถไฟธรรมดา (Fujikyu Railway Local train)
  และรถไฟลายการ์ตูน (Thomas Land Train) ที่จอดทุกสถานี
  หากต้องการใช้โดยสารรถไฟสายอื่นๆ สามารถซื้อตั๋วเพิ่มได้
  อาทิ รถไฟด่วนและรถไฟแบบระบุที่นั่ง (FujiSan Express, Fujisan View Express)
  รถไฟใต่เขา(Fuji Tozan Densha)
 • 6. ที่สวนสนุก Fuji-Q Highland นอกจากใช้สิทธิเข้าสวนสนุกฯ ฟรีแล้ว ยังสามารถใช้สิทธิ์เล่นเครื่องเล่นฟรี 1 รายการ
 • 7. ที่สวนสนุก กรินปะ จะฟรีเฉพาะค่าเข้าสวนสนุกฯ ไม่รวมค่าเครื่องเล่น หากต้องการเล่นเครื่องเล่น ผู้ใช้ต้องจ่ายค่าเครื่องเล่นแยกต่างหาก
 • 8. ตั๋วสามารถใช้งานตามกำนหนดระยะเวลาที่ระบุไว้หน้าตั๋วเท่านั้น
 • 9. กรณีตั๋วสูญหาย หรือโดนโขมย ไม่สามารถออกตั๋วให้ใหม่ได้
 • 10. ตั๋วไม่สามารถเปลี่ยน/ คืน หรือเปลี่ยนช่วงเวลาหรือขยายช่วงในตั๋วได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม อาทิ สวนสนุกปิดทำการ รถไฟหยุดวิ่ง และทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้น อาทิ ค่าที่พัก ค่าเดินทางเพิ่มเติม ในช่วงเวลาดังกล่าว
  (*ข้อมูล ณ เดือน มิถุนายน 2017 อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิจำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า)
 • รายการสิทธิประโยชน์ Mt. Fuji Pass
 • สิทธิพิเศษอื่นๆ
 • สถานที่จัดจำหน่าย