Contact:mt.fujipass@fujikyu.co.jp *English & Chinese available

MENU

language

ภาษาไทย

Mt. Fuji Pass

Important Information regarding COVID-19

เนื่องจากผลกระทบของวิกฤตการณ์ COVID-19 เงื่อนไขทางธุรกิจของรถบัส รถไฟ และสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โปรดตรวจสอบข้อมูลล่าสุดจากเว็บไซต์ของแต่ละสถานที่ ก่อนออกเดินทางทุกครั้ง

Mt. Fuji Pass คือ พาสที่ใช้เดินทางท่องเที่ยวโดยรอบบริเวณภูเขาไฟฟูจิได้อย่างคุ้มค่า

ราคา
ตั๋ว 1 วัน ตั๋ว 2 วัน ตั๋ว 3 วัน
ผู ้ใหญ่ : อายุ 12 ปี ขึ้นไป ¥5,500 ¥8,000 ¥10,000
เด็ก : อายุ 6-11 ปี ¥2,750 ¥4,000 ¥5,000

สถานที่จัดจำหน่าย

มีจำหน่ายตามเคาน์เตอร์หลัก 7 แห่ง คลิกเพื่อเข้าไปดูสถานที่จัดจำหน่าย

1.สถานี Otsuki / 2.สถานี Kawaguchiko / 3.สถานี Mt. Fuji / 4.สถานี Asahigaoka Bus terminal / 5.สถานี Gotemba / 6.สถานี Mishima / 7.สถานี Fujinomiya

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ถือครองพาส Mt. Fuji Pass

การเดินทางที่สามารถใช้งานได้

เส้นทางการเดินทางที่แนะนำ
สถานที่ต้องห้าม! พลาด ทุกจุด

รถบัสรถบัสเที่ยวรอบภูเขาไฟฟูจิ สายสีแดง

 • Kawaguchiko Monkey Show Theater

  Kawaguchiko Monkey Show Theater

 • Kawaguchiko Herb Hall

  Kawaguchiko Herb Hall

 • Mt. Fuji Panoramic Ropeway

  Mt. Fuji Panoramic Ropeway

 • Oishi Park

  Oishi Park

รถบัสรถบัสเที่ยวรอบภูเขาไฟฟูจิ สายสีน้ำเงิน

 • Fuketsu[Wind Cave]

  Wind Cave

 • Hyotsu[Ice Cave]

  Ice Cave

 • Michi-no-eki Narusawa(roadside rest & shopping area)

  Michi-no-eki Narusawa
  (roadside rest & shopping area)

รถบัสรถบัสเที่ยวรอบภูเขาไฟฟูจิ สายสีเขียว

 • Saiko Iyashi-no-Sato Nenba

  Saiko Iyashi-no-Sato Nenba

 • Saiko Bat Cave

  Saiko Bat Cave

 • Fuji Omuro Sengen-jinja Shirine

  Fuji Omuro Sengen-jinja Shirine

 • Michi-no-eki Katsuyama(roadside rest & shopping area)

  Michi-no-eki Katsuyama
  (roadside rest & shopping area)

รถบัสรถบัสสายฟูจิกโกะ

 • Mt. Fuji Radar Dome Museum

  Mt. Fuji Radar Dome Museum

 • Hana no Miyako Park

  Hana no Miyako Park

 • Benifuji-no-Yu Onsen

  Benifuji-no-Yu Onsen

รถบัสรถบัสโดยสารสาธารณะ สายโกเทมบะ

 • Gotemba Premium Outlets

  Gotemba Premium Outlets

 • Grinpa

  Grinpa(Closes from October to April)

 • Snow Town Yeti

  Snow Town Yeti

 • Gotemba Sta.

  Gotemba Sta./JR Gotemba Sta./
  Hakone Tozan Bus[to Hakone area]
  Highway Bus[to Tokyo area]

รถบัสรถบัสโดยสารสาธารณะ สายชินฟูจิ

 • Shiraito-no-Taki Waterfall

  Shiraito-no-Taki Waterfall

 • Shin-Fuji Sta.

  Shin-Fuji Sta./
  JR Tokaido Shinkansen[Kodama]/
  Highway Bus[to Tokyo&Airport area]

 • Makaino Farm Resort

  Makaino Farm Resort

 • Lake Tanuki

  Lake Tanuki

รถไฟรถไฟสาย ฟูจิคิวโคไลน์

 • Kawaguchiko Sta.

  Kawaguchiko Sta.

 • Mt. Fuji Sta.

  Mt. Fuji Sta.

 • Shimoyoshida Sta.

  Shimoyoshida Sta.

 • Otsuki Sta.

  Otsuki Sta./
  JR Chuo Line
  [to Shinjuku ⇔ Kofu area]

ข้อควรระวัง!!`

 1. กรุณาแสดงพาสปอร์ตของท่านทุกครั้งที่ซื้อหรือเปลี่ยนเป็นพาสตัวจริง
 2. ตั๋วไม่สามารถเปลี่ยน/ คืน หรือเปลี่ยนช่วงเวลาหรือขยายช่วงในตั๋วได้ ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม อาทิ สวนสนุกปิดทำการ การเดินทางขัดข้องเช่นรถไฟหยุดวิ่ง
 3. กรุณาตรวจสอบวันเวลาทำการของแต่ละสถานที่
 4. กรณีตั๋วสูญหาย หรือโดนโขมย ไม่สามารถออกตั๋วให้ใหม่ได้ และไม่อนุญาตให้เปลี่ยนมือและไม่สามารถแลกคืนเป็นเงินสดได้

ข้อมูล ณ เดือน มกราคม 2022 อาจมีการเปลี่ยนแปลง ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยมิจำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

PAGETOP